Держава і право Арабського халіфату

 

1. Якого з названих періодів не існувало в історії Арабського халіфату:

а) правління перших халіфів;                               в) халіфат Омейадів;

б) халіфат Мухаммеда;                         г) халіфат Аббасидів.

 

2. Якого з названих занять не було в арабських племен:

а) кочове скотарство;                            в) торгівля;

б) оазисне землеробство;      г) іригаційне землеробство.

 

3. У процесі розпаду родоплемінних відносин в арабів сформувалася військова знать і старійшини племен. Як вони називалися (два):

а) шейхи;                                                                в) сайди;

б) курейш;                                                              г) халіфи.

 

4. Визначте основну передумову виникнення Арабського халіфату:

а) розвиток торгівлі;                                             в) виникнення ісламу;

б) міжплемінні війни;                                            г) зовнішня загроза.

 

5. Хто був засновником Арабського халіфату:

а) Мухаммед;                                                         в) Омар;

б) Абу Бекр;                                                           г) Алі.

 

6. Хто став першим халіфом арабів:

а) Мухаммед;                                                         в) Омар;

б) Абу Бекр;                                                           г) Алі.

 

7. Що означає слово «халіф»?

а) засновник ісламу;                                              в) заступник пророка;

б) пророк;                                                               г) глава мусульман.

 

8. Яка з названих територій не була завойована арабами:

а) Іспанія;                                                               в) Месопотамія;

б) Північна Африка;                                              г) Франція.

 

9. Яка з наведених рис не відповідає особливостям розвитку феодалізму в арабів:

а) досить швидко сформувалися відносини сюзеренітету-васалітету;

б) ступінь розвитку феодальних відносин не був рівномірним у різних районах халіфату;

в) переважала державна власність на землю;

г) зберігалося общинне землеволодіння.

 

10. Особливість суспільного устрою Арабського халіфату полягала у поділі населення:

а) за майновою ознакою;                      в) за релігійною ознакою;

б) за національною ознакою;                                г) за кольором шкіри.

 

11. Як називалося не мусульманське населення Арабського халіфату:

а) міністеріали;                                       б) дивани;

в) зимії;                                                  г) мавалі.

 

12. Яке з названих положень не відповідає становищу зиміїв в Арабському халіфаті:

а) носили особливий одяг;

б) заборонялося брати шлюби з мусульманами;

в) платили джизью;

г) не могли служити у війську.

 

13. У чому полягає особливість феодальної верстви Арабського халіфату:

а) не володіли землями;

б) була відсутня ієрархічна структура (феодальна драбина);

в) не мали залежних селян;

г) діяло правило "васал мого васала не мій васал".

 

14. У чому полягала відмінність середньовічних міст Арабського халіфату від Європи:

а) слабкість розвитку торгівлі;

б) слабкість розвитку ремесел;

в) відсутність цехового устрою;

г) верхівку складало купецтво.

 

15. Хто такі мавалі в Арабському халіфаті:

а) феодали;                                                             в) міщани;

б) селяни;                                                               г) вільновідпущені раби.

 

16. З формою управління Арабський халіфат був:

а) республікою;                                     

б) конституційною монархією;

в) олігархією;

г) теократичною монархією.

 

17. Що таке імамат:

а) світська влада халіфа;

б) духовна влада халіфа.

 

18. Що таке емірат:

а) світська влада халіфа;

б) духовна влада халіфа.

 

19. Вища посадова особа Арабського халіфату, від імені халіфа керував державою:

а) чаті;                                                                     в) візир;

б) нубанда;                                                             г) канцлер.

 

20. Центральні органи державного управління Арабського халіфату називалися:

а) міністеріали;                                       в) зимії;

б) дивани;                                                               г) еміри.

 

21. Керівники провінцій в Арабському халіфаті:

а) хакіми;                                                                в) каді;

б) дивани;                                                               г) еміри.

 

22. Призначені халіфом судді в Арабському халіфаті (два):

а) хакіми;                                                                в) каді;

б) дивани;                                                               г) еміри.

 

23. Одне з джерел мусульманського права – думки сподвижників Мухаммеда з релігійних і правових питань, визнані впливовими мусульманськими теологами-правниками:

а) Коран;                                                 в) Іджма;

б) Сунна;                                                                г) Фетва.

 

24. Одне з джерел мусульманського права – священний переказ про вчинки Мухаммеда:

а) Коран;                                                 в) Іджма;

б) Сунна;                                                                г) Фетва.

 

25. Одне з джерел мусульманського права – священна книга мусульман:

а) Коран;                                                 в) Іджма;

б) Сунна;                                                                г) Фетва.

 

26. Одне з джерел мусульманського права – письмове рішення релігійних авторитетів (муфтіїв) з правових питань:

а) Коран;                                                 в) Іджма;

б) Сунна;                                                                г) Фетва.

 

27. Вирішення правових питань за аналогією в мусульманському праві називається:

а) кіяс;                                                                    в) адати;

б) фетва;                                                 г) урф.

 

28. Місцеві звичаї мусульман і не мусульман, які увійшли до норм мусульманського права (два):

а) кіяс;                                                                    в) адати;

б) фетва;                                                 г) урф.

 

29. Розпорядження халіфів, які стали нормами мусульманського права:

а) кіяс;                                                                    в) фірмани;

б) фетва;                                                 г) кануни.

 

30. Закони арабського халіфату:

а) кіяс;                                                                    в) фірмани;

б) фетва;                                                 г) кануни.

 

31. Землі мечетей, медресе, кладовищ, караван-сараїв, які звільнялися від податків і вилучалися з цивільного обігу, називалися:

а) хіджаз;                                                                в) ікта;

б) мульк;                                                                г) вакуф.

 

32. Священна земля, де жив Мухаммед і де заборонялося жити невірним:

а) хіджаз;                                                                в) ікта;

б) мульк;                                                                г) вакуф.

 

33. Приватновласницькі землі в Арабському халіфаті:

а) хіджаз;                                                                в) ікта;

б) мульк;                                                                г) вакуф.

 

34. Умовне феодальне землеволодіння в Арабському халіфаті – землі, що давалися феодалам за службу разом з селянами:

а) хіджаз;                                                                в) ікта;

б) мульк;                                                                г) вакуф.

 

35. Яка з наведених рис не відповідає шлюбно-сімейному праву мусульман:

а) шлюб укладався у вигляді договору купівлі-продажу між нареченим і батьком нареченої;

б) право на розлучення мав тільки чоловік;

в) при розлученні діти залишалися з жінкою;

г) за зраду чоловік міг вбити жінку.

Новий час