Становлення і розвиток буржуазної державиі права в Англії

 

1. Яка подія вважається початком Нового часу:

а) революція в Нідерландах;                в) Велика французька революція;

б) Англійська революція;     г) «Весна народів».

 

2. У чому суть Нового часу:

а) у кризі рабовласництва і переході до феодалізму;

б) у кризі соціалізму і переході до комунізму;

в) у кризі капіталізму і переході до комунізму;

г) у кризі феодалізму і переході до капіталізму.

 

3. Яке з названих явищ не відноситься до періоду Нового часу:

а) промисловий переворот;

б) колоніальна експансія;

в) поява нових ідеологічних концепцій;

г) формування феодальної драбини.

 

4. Яка з названих рис не є характерною для епохи Нового часу:

а) промисловий переворот;

б) колоніальна експансія капіталістичних країн;

в) закріпачення селян;

г) буржуазні революції.

 

5. Який з названих факторів сприяв утвердженню конституційних монархій в країнах Європи в період Нового часу:

а) союз буржуазії і нового дворянства;

б) сильні позиції буржуазії.

 

6. Який з названих факторів сприяв утвердженню демократичних республік в країнах Європи в період Нового часу:

а) союз буржуазії і нового дворянства;

б) сильні позиції буржуазії.

 

7. Проти якої з названих форм держави були спрямовані революції в період Нового часу в країнах Європи:

а) конституційна монархія;

б) абсолютна монархія;

в) демократична республіка.

 

8. Які верстви суспільства стали домінувати в період Нового часу (дві):

а) буржуазія;                                                          в) наймані робітники;

б) феодали;                                                             г) міщани.

 

9. Яка з названих рис не є характерною для розвитку права в епоху Нового часу:

а) формуються національні системи права;

б) утверджується рівність громадян в сфері цивільно-правових відносин;

в) розвивається конституційне і виборче право;

г) формується партикуляризм права.

 

10. За наданою характеристикою визначте систему права: існує поділ на приватне і публічне; основним джерелом є закон; широке поширення кодифікації:

а) континентальна;

б) англосаксонська;

в) мусульманське.

 

11. Для якої системи права характерна названа риса: основним джерелом права є судовий прецедент:

а) континентальна;

б) англосаксонська;

в) мусульманське.

 

12. Головним завданням Англійської буржуазної революції було ліквідація феодальних відносин, які ототожнювалися з:

а) абсолютною монархією;                   в) республікою;

б) конституційною монархією;             г) диктатурою.

 

13. «Нове дворянство» в Англії періоду революції називали:

а) буржуазія;                                                          в) міщани;

б) джентрі;                                                              г) дворяни мантії.

 

14. Яка з названих опозиційних груп в Англії періоду буржуазної революції складалася з середньої буржуазії і джентрі і виступала за встановлення конституційної монархії з відносно низьким виборчим цензом для виборців, а в церковних справах – за незалежність кожної релігійної общини:

а) пресвітеріани;                                     в) левелери;

б) індепенденти;                                     г) дигери.

 

15. Яка з названих опозиційних груп в Англії періоду буржуазної революції складалася з ремісників і вільних селян і виступала за встановлення республіки і введення загального виборчого права для чоловіків:

а) пресвітеріани;                                     в) левелери;

б) індепенденти;                                     г) дигери.

 

16. Яка з названих опозиційних груп в Англії періоду буржуазної революції складалася з верхівки джентрі і купецтва, які вважали, що церквою має керувати не король, а зібрання священиків-пресвітерів, а в державі король має підпорядковуватися парламенту:

а) пресвітеріани;                                     в) левелери;

б) індепенденти;                                     г) дигери.

 

17. Яка з названих опозиційних груп в Англії періоду буржуазної революції складалася з міської і сільської бідноти, що вимагали ліквідації приватної власності і майнової нерівності:

а) пресвітеріани;                                     в) левелери;

б) індепенденти;                                     г) дигери.

 

18. Із названих періодів Англійської буржуазної революції визначте період конституційної монархії з сильною владою парламенту:

а) 1640-1642 рр.;                                    в) 1653-1660 рр.;

б) 1649-1653 рр.;                                   г) 1660-1688 рр.

 

19. Із названих періодів Англійської буржуазної революції визначте період індепендентської республіки:

а) 1640-1642 рр.;                                    в) 1653-1660 рр.;

б) 1649-1653 рр.;                                   г) 1660-1688 рр.

 

20. Із названих періодів Англійської буржуазної революції визначте період військової диктатури Кромвеля:

а) 1640-1642 рр.;                                    в) 1653-1660 рр.;

б) 1649-1653 рр.;                                   г) 1660-1688 рр.

 

21. Із названих періодів Англійської буржуазної революції визначте період реставрації Стюартів:

а) 1640-1642 рр.;                                    в) 1653-1660 рр.;

б) 1649-1653 рр.;                                   г) 1660-1688 рр.

 

22. Який з названих документів підписав Карл ІІ після реставрації Стюартів в Англії:

а) Бредська декларація;                         в) Біль про права;

б) Habeas corpus act;                                              г) Акт про устрій.

 

23. Який з названих документів підписав Вільгельм Орлеанський після «славної революції» в Англії:

а) Бредська декларація;                         в) Біль про права;

б) Habeas corpus act;                                              г) Акт про устрій.

 

24. В якому році король Вільгельм Оранський затвердив «Біль про права»:

а) 1640 р.;                                                               в) 1689 р.;

б) 1660 р.;                                                               г) 1832 р.

 

25. У чому суть принципу контрасигнатури:

а) уряд формує партія, яка перемогла на виборах;

б) королівський указ має бути скріплений підписом відповідного міністра;

в) «король не може бути не правий»;

г) політична і юридична відповідальність міністра за підписаний документ.

 

26. Який з названих документів встановив в Англії принципи контрасигнатури і незмінності суддів:

а) Бредська декларація;                         в) Біль про права;

б) Habeas corpus act;                                              г) Акт про устрій.

 

27. Результатом «Славної революції» 1688 р. було встановлення в Англії:

а) абсолютної монархії;                         в) республіки;

б) конституційної монархії;                  г) анархії.

 

28. За змістом визначте документ, який відноситься до конституційних актів Англії: «проголошено принцип верховенства парламенту над королем; введено заборону на збирання податків без згоди парламенту; заборона набору в армію без згоди парламенту; свобода слова в парламенті тощо»:

а) Бредська декларація;                         в) Біль про права;

б) Трирічний акт;                                   г) Акт про устрій.

 

29. За змістом визначте документ, який відноситься до конституційних актів Англії: «гарантія скликання парламенту раз на три роки без згоди короля»:

а) Бредська декларація;                         в) Біль про права;

б) Трирічний акт;                                   г) Акт про устрій.

 

30. У чому полягає особливість конституційної монархії в Англії:

а) відсутній монарх;

б) відсутній уряд;

в) відсутня конституція як єдиний документ;

г) відсутній суд.

 

31. З яких палат складається англійський парламент (дві):

а) палата представників;                        в) палата лордів;

б) палата общин;                                    г) сенат.

 

32. Яку функцію втратив англійський монарх у 1707 р.:

а) глава держави;                   в) глава англіканської церкви;

б) головнокомандуючий;      г) право «вето» на закони.

 

33. Яке положення не відповідає характеристиці англійського кабінету міністрів у XVIII ст.:

а) утворився шляхом виділення із Зоряної палати;

б) засідав без короля;

в) відповідальність уряду за прийняті рішення;

г) його формує партія, яка має більшість в палаті общин.

 

34. Яке положення відповідає «Білю про парламентську реформу» 1832 р.:

а) виборче право надане чоловікам з 21 року;

б) введено загальне виборче право з 18 років;

в) надане виборче право жінкам;

г) введено високий майновий ценз для виборців.

 

35. Яка політична партія утворилася в Англії у 1906 р.:

а) консервативна;                                   в) лейбористська;

б) ліберальна;                                                         г) комуністична.

 

36. Особливістю англійського права було:

а) відсутність кодифікації;

б) чітка кодифікація;

в) відсутність регулювання економічних відносин.

 

37. Яка галузь цивільно-правових відносин розвивалася найактивніше в Англії у другій половині ХІХ ст.:

а) договірне;                                                           в) власності;

б) шлюбно-сімейне;                                               г) спадкове.

 

38. У чому суть судової реформи в Англії 70-х рр. ХІХ ст.:

а) створено систему апеляційних судів;

б) створено Верховний суд Великобританії;

в) створено єдину систему спеціальних судів;

г) створено систему господарських судів.