Анотація

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

 

 

Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання - В.А.Нестеренко

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВОЗНАВСТВО»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Вид-во ДУ

2008

 

Тестові завдання з курсу “Історія держави і права зарубіжних країн” / Укладач В.А.Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156 с.

 

Кафедра історії