Становлення і розвиток буржуазноїдержави і права у Франції

 

1. З якою подією пов’язано становлення буржуазної держави у Франції:

а) смерть короля;                                  в) війна з Англією;

б) революція;                                                         г) криза феодалізму.

 

2. Як у Франції називали політичне угрупування ліберального дворянства і буржуазії, яке виступало за встановлення конституційної монархії і домінувало на першому етапі революції:

а) фельяни;                                                             в) якобінці;

б) жирондисти;                                       г) скажені.

 

3. Як у Франції називали політичне угрупування торгово-промислової буржуазії, яке виступало за встановлення республіки і домінувало на другому етапі революції:

а) фельяни;                                                             в) якобінці;

б) жирондисти;                                       г) скажені.

 

4. Як у Франції називали політичне угрупування дрібної радикально налаштованої буржуазії, яке виступало за встановлення диктатури і домінувало на третьому етапі революції:

а) фельяни;                                                             в) якобінці;

б) жирондисти;                                       г) скажені.

 

5. Яка подія вважається початком Великої французької революції і зараз є національним святом Франції:

а) скликання королем Генеральних штатів;

б) проголошення Генеральних штатів Національними зборами;

в) проголошення Національних зборів Установчими;

г) взяття фортеці Бастилія.

 

6. Визначте дату початку Великої французької буржуазної революції:

а) 9 липня 1789 р.;                                 в) 26 серпня 1789 р.;

б) 14 липня 1789 р.;                                               г) 10 серпня 1792 р.

 

7. Коли Установчі збори Франції прийняли «Декларацію прав людини і громадянина»:

а) 9 липня 1789 р.;                                 в) 26 серпня 1789 р.;

б) 14 липня 1789 р.;                                               г) 10 серпня 1792 р.

 

8. Якого з названих положень не було у французькій «Декларації прав людини і громадянина»:

а) республіканська форма правління;

б) проголошено свободу і рівність людей;

в) розбудова держави на принципах народного суверенітету і поділу влади;

г) приватну власність оголошено священною і недоторканою.

 

9. Яку форму правління встановила перша конституція Франції від 3 вересня 1791 р.:

а) парламентська республіка;                               в) диктатура;

б) президентська республіка;                                г) конституційна монархія.

 

10. Яке з наведених положень не відповідає Конституції Франції від 3 вересня 1791 р.:

а) законодавча влада належала однопалатним Національним зборам;

б) виконавча влада належала королю та уряду;

в) діяли касаційний і суд присяжних;

г) проголошено республіку.

 

11. Коли Францію вперше проголошено республікою:

а) 14 липня 1789 р.;                                               в) 25 вересня 1792 р.;

б) 3 вересня 1791 р.;                                              г) 24 червня 1793 р.

 

12. Яку форму правління запровадили якобінці у Франції:

а) парламентська республіка;                               в) диктатура;

б) президентська республіка;                                г) конституційна монархія.

 

13. Коли у Франції до влади прийшли якобінці:

а) 10 серпня 1792 р.;                                              в) 27 липня 1794 р.;

б) 2 червня 1793 р.;                                               г) 9 листопада 1799 р.

 

14. За наданою характеристикою визначте орган влади якобінської диктатури: «вищий законодавчий орган»:

а) Національний конвент;                    

б) Комітет громадського порятунку;

в) Комітет громадської безпеки;

г) Революційний трибунал.

 

15. За наданою характеристикою визначте орган влади якобінської диктатури: «фактично головний орган влади з надзвичайними повноваженнями, який формально щомісяця переобирався Конвентом; складався з 14-15 членів»:

а) Національний конвент;

б) Комітет громадського порятунку;

в) Комітет громадської безпеки;

г) Революційний трибунал.

 

16. За наданою характеристикою визначте орган влади якобінської диктатури: «керував поліцією і в’язницями»:

а) Національний конвент;

б) Комітет громадського порятунку;

в) Комітет громадської безпеки;

г) Революційний трибунал.

 

17. За наданою характеристикою визначте орган влади якобінської диктатури: «здійснював прискорене судочинство і його рішення не підлягали апеляції»:

а) Національний конвент;

б) Комітет громадського порятунку;

в) Комітет громадської безпеки;

г) Революційний трибунал.

 

18. Хто з названих діячів Франції був лідером якобінців:

а) Робесп’єр;                                                          в) Луї-Філіп Орлеанський;

б) Наполеон Бонапарт;                          г) Наполеон ІІІ.

 

19. Результатом так званого «термідоріанського перевороту» було:

а) повалення монархії;

б) повалення якобінської диктатури;

в) встановлення диктатури Наполеона Бонапарта;

г) встановлення імперії.

 

20. Яке угрупування прийшло до влади у Франції після термідоріанського перевороту:

а) фельяни;                                                             в) якобінці;

б) жирондисти;                                       г) скажені.

 

21. Які вищі органи влади діяли у Франції згідно Конституції 1795 р. (два):

а) Законодавчий корпус;                       в) Директорія;

б) Національні збори;                                            г) імператор.

 

22. За характеристикою визначте вищий орган влади Франції періоду з 1795 по 1799 р.: «виконавчий орган з 5 чоловік, яких призначала Рада старійшин з числа кандидатів, запропонованих Радою п’ятисот»:

а) Законодавчий корпус;                       в) Директорія;

б) Національні збори;                                            г) імператор.

 

23. Результатом подій «18 брюмера VIII року революції» було:

а) повалення монархії;

б) повалення якобінської диктатури;

в) встановлення диктатури Наполеона Бонапарта;

г) встановлення імперії.

 

24. Коли у Франції була встановлена військова диктатура Наполеона Бонапарта:

а) 10 серпня 1792 р.;                                              в) 27 липня 1794 р.;

б) 2 червня 1793 р.;                                               г) 9 листопада 1799 р.

 

25. Коли Наполеона І було проголошено імператором:

а) 1799 р.;                                                               в) 1804 р.;

б) 1802 р.;                                                               г) 1814 р.

 

26. Згідно «Хартії 1814 р.» у Франції була встановлена:

а) абсолютна монархія;                         в) республіка;

б) конституційна монархія;                   г) анархія.

 

27. Згідно «Хартії 1830 р.» у Франції була встановлена:

а) абсолютна монархія;                         в) республіка;

б) конституційна монархія;                   г) анархія.

 

28. Коли у Франції була встановлена так звана «липнева монархія» Луї-Філіпа Орлеанського:

а) 1814 р.;                                                               в) 1848 р.;

б) 1830 р.;                                                               г) 1870 р.

 

29. Друга республіка у Франції була результатом революції:

а) 1789 р.;                                                               в) 1848 р.;

б) 1830 р.;                                                               г) 1917 р.

 

30. Друга імперія у Франції існувала:

а) 1789-1794 рр.;                                    в) 1848-1852 рр.;

б) 1804-1815 рр.;                                   г) 1852-1870 рр.

 

31. Визначте рік існування у Франції Паризької комуни:

а) 1814 р.;                                                               в) 1871 р.;

б) 1848 р.;                                                               г) 1875 р.

 

32. Згідно Конституції 1875 р. Франція булла:

а) президентською республікою;

б) парламентською республікою;

в) конституційною монархією;

г) абсолютною монархією.

 

33. Друга імперія у Франції була встановлена:

а) 1804 р.;                                                               в) 1852 р.;

б) 1814 р.;                                                               г) 1875 р.

 

34. Який з названих нормативно-правових актів не був складовою частиною Конституції Третьої республіки Франції:

а) Декларація прав людини і громадянина;

б) Конституційний закон про організацію державної влади;

в) Закон про організацію сенату;

г) Закон про відносини державних властей.

 

35. За наданою характеристикою визначте орган влади Третьої республіки у Франції: «обирався на 7 років обома палатами парламенту, мав право законодавчої ініціативи, призначав усіх вищих цивільних та військових чиновників»:

а) президент;                                                          в) Рада міністрів;

б) Національні збори;                                            г) префект.

 

36. За наданою характеристикою визначте орган влади Третьої республіки у Франції: «законодавчий орган, складався з двох палат (сенат і палата депутатів)»:

а) президент;                                                          в) Рада міністрів;

б) Національні збори;                                            г) префект.

 

37. За наданою характеристикою визначте орган влади Третьої республіки у Франції: «уряд, голова якого призначався президентом, а відповідав перед парламентом»:

а) президент;                                                          в) Рада міністрів;

б) Національні збори;                                            г) префект.

 

38. За наданою характеристикою визначте орган влади Третьої республіки у Франції: «голова місцевої адміністрації департаменту, який призначався за поданням міністра внутрішніх справ»:

а) президент;                                                          в) Рада міністрів;

б) Національні збори;                                            г) префект.

 

39. Яке з названих положень не відповідає суті поправок до Конституції Третьої республіки, прийнятих 1884 р.:

а) заборонено переглядати республіканську форму правління;

б) заборонено обирати на президентський пост представників королівських династій;

в) скасовано посади довічних сенаторів;

г) встановлено парламентську республіку.

 

40. Коли Установчі збори Франції затвердили перший «Карний кодекс», що складався зі 125 статей:

а) 1789 р.;                                                               в) 1804 р.;

б) 1791 р.;                                                               г) 1810 р.

 

41. Цивільний кодекс Наполеона був прийнятий у:

а) 1791 р.;                                                               в) 1804 р.;

б) 1799 р.;                                                               г) 1807 р.

 

42. Характерною ознакою Цивільного кодексу Наполеона була відсутність в ньому поняття:

а) закону;                                                                в) приватної власності;

б) юридичної особи;                                              г) фізичної особи.

 

43. До якої системи права відноситься правова система Франції:

а) континентальна;

б) англосаксонська.

 

44. У чому суть поняття «цивільна смерть»:

а) засуджений втрачав право власності на майно;

б) умовне засудження до смертної кари;

в) відстрочка виконання смертного вироку;

г) позбавлення засудженого громадянських прав.

 

45. Яка з наведених рис не відповідає шлюбно-сімейному праву буржуазної Франції (за положеннями «Цивільного кодексу» Наполеона):

а) формальне визнання рівності чоловіка і жінки;

б) шлюб реєструвався церквою;

в) батько міг позбавити дитину волі на строк до одного місяця;

г) сини віком до 25 років не мали права одружуватись без згоди батьків.

 

46. Торгівельний кодекс Наполеона був прийнятий у:

а) 1791 р.;                                                               в) 1804 р.;

б) 1799 р.;                                                               г) 1807 р.

 

47. Метою прийняття Закону Ле Шапельє у 1791 р. було:

а) боротьба з робітничими профспілками;

б) боротьба із середньовічними корпораціями;

в) розвиток торгівлі;

г) розвиток виробництва.

 

48. Які негативні наслідки мало прийняття Закону Ле Шапельє у 1791 р.:

а) заборона робітничих профспілок;

б) заборона середньовічних корпорацій;

в) обмеження торгівлі;

г) обмеження виробництва.

 

49. Карний кодекс Наполеона був прийнятий у:

а) 1791 р.;                                                               в) 1804 р.;

б) 1799 р.;                                                               г) 1810 р.

 

50. Який елемент судового процесу з’явився у Франції під впливом англійської судової системи:

а) адвокат;                                                              в) суд присяжних;

б) прокурор;                                                           г) слідчий суддя.