Становлення і розвиток буржуазної державиі права в США

 

1. У чому полягала особливість становлення буржуазної держави у США:

а) була результатом поступового формування капіталістичних відносин;

б) утворилася в результаті війни за незалежність;

в) була результатом завоювання;

г) еволюція феодального суспільства.

 

2. Визначте хронологічні межі війни за незалежність США:

а) 1773-1783;                                                          в) 1775-1783;

б) 1775-1787;                                                         г) 1773-1787.

 

3. Скільки британських колоній утворилося протягомXVII-XVIII ст. на східному узбережжі Північної Америки:

а) 11;                                                                       в) 13;

б) 12;                                                                       г) 15.

 

4. Визначте риси соціально-економічного розвитку американських колоній Півночі (дві):

а) плантаційне господарство;

б) фермерство;

в) широке використання праці рабів;

г) виникли мануфактури.

 

5. Яка з названих дій англійських властей не відноситься до причин невдоволення населення американських колоній:

а) парламент Англії увів ряд заборон на вивіз залізних виробів з колоній;

б) закон про гербовий збір 1765 р.;

в) збільшення податків на цукор і патоку;

г) закон 1710 р., який встановлював високий майновий ценз для депутатів англійського парламенту.

 

6. «Декларація незалежності» США була прийнята:

а) 4 липня 1774 р.;                                 в) 4 липня 1776 р.;

б) 4 липня 1775 р.;                                 г) 17 вересня 1787 р.

 

7. Хто був автором тексту «Декларації незалежності» США:

а) Дж.Вашингтон;                                  в) А.Гамільтон;

б) Д.Адамс;                                                            г) Т.Джефферсон.

 

8. Об’єднання американських штатів в союзну державу було оформлене:

а) «Декларацією незалежності»;

б) «Білем про права і свободи громадян»;

в) «Статтями конфедерації»;

г) Версальським договором.

 

9. Коли були прийняті «Статті конфедерації»:

а) 1776 р.;                                                               в) 1783 р.;

б) 1781 р.;                                                               г) 1787 р.

 

10. Яке з наведених положень не відповідає «Статтям конфедерації»:

а) утворювалися Сполучені Штати Америки;

б) кожний штат зберігав незалежність;

в) утворювався Комітет штатів як виконавчий орган, який працював між сесіями Конгресу;

г) утворювався Конгрес – законодавчий орган, який складався з двох палат.

 

11. Коли була прийнята нині діюча Конституція США:

а) 1776 р.;                                                               в) 1783 р.;

б) 1781 р.;                                                               г) 1787 р.

 

12. Якого з названих органів влади нема в Конституції США:

а) Комітет штатів;                                  в) президент;

б) Верховний суд;                                  г) конгрес.

 

13. За наданою характеристикою визначте орган влади США за «Статтями конфедерації»: «формувався з представників від штатів 2-7 чоловік, з правом одного голосу від штату; йому надавалося право укладати міжнародні угоди, призначувати головнокомандуючих армій, розпоряджатися фінансами; кожне рішення мало бути підтверджене не менше, ніж дев’ятьма штатами»:

а) Конгрес;                                                             в) Президент;

б) Комітет штатів;                                 г) Верховний суд.

 

14. За наданою характеристикою визначте орган влади США за «Статтями конфедерації»: «виконавчий орган – по одному представнику від кожного штату»:

а) Конгрес;                                                             в) Президент;

б) Комітет штатів;                                 г) Верховний суд.

 

15. За наданою характеристикою визначте орган влади за Конституцією США: «двопалатний законодавчий орган, який зокрема мав право оголошення імпічменту»:

а) Конгрес;                                                             в) Президент;

б) Комітет штатів;                                 г) Верховний суд.

 

16. За наданою характеристикою визначте орган влади за Конституцією США: «глава держави й уряду, головнокомандуючий, мав право «вето»:

а) Конгрес;                                                             в) Президент;

б) Комітет штатів;                                 г) Верховний суд.

 

17. За наданою характеристикою визначте орган влади за Конституцією США: «вища судова інстанція, члени якої призначалися пожиттєво»:

а) Конгрес;                                                             в) Президент;

б) Комітет штатів;                                 г) Верховний суд.

 

18. Визначте палати Конгресу США (дві):

а) палата общин;                                    в) палата представників;

б) сенат;                                                  г) палата лордів.

 

19. Яка з палат Конгресу США формувалася шляхом обрання по два представники від штату (з осіб віком понад 30 років) їхніми законодавчими зібраннями строком на 6 років з переобранням третини кожні 2 роки:

а) палата общин;                                    в) палата представників;

б) сенат;                                                  г) палата лордів.

 

20. Яка з палат Конгресу США формувалася шляхом обрання депутатів населенням штату з осіб, яким виповнилося 25 років:

а) палата общин;                                    в) палата представників;

б) сенат;                                                  г) палата лордів.

 

21. Яка з наведених рис не відповідає характеристиці інституту президента США:

а) обирається на 4 роки;

б) обирається шляхом непрямих виборів через колегію виборщиків;

в) разом з ним обирається прем’єр-міністр;

г) ним може стати лише громадянин США віком від 35 років.

 

22. Яка посадова особа обирається у США разом з президентом:

а) віце-президент;                                  в) федеральний канцлер;

б) прем’єр-міністр;                                                г) державний секретар.

 

23. Якого елементу місцевої влади не існує в США:

а) двопалатні законодавчі збори штату;

б) обраний населенням губернатор;

в) представник президента;

г) судова система штату.

 

24. Яка причина прийняття перших 10 поправок до Конституції США («Білль про права»):

а) у Конституції не знайшли відображення права і свободи громадян, які містилися в конституціях штатів;

б) небажання законодавчих зборів штатів ратифікувати Конституцію без закріплення у ній прав і свобод;

в) невдоволення населення;

г) зобов’язання США за Версальською угодою.

 

25. Яке з положень не входило до «Білю про права» США:

а) право носити зброю;

б) про надання всім чоловікам виборчих прав;

в) неприпустимість затримки осіб, обшуків, конфіскацій без рішення відповідних органів;

г) суд присяжних і право обвинуваченого на захист.

 

26. Визначте провідні політичні партії США (дві):

а) консервативна;                                   в) республіканська;

б) демократична;                                   г) лейбористська.

 

27. За наданою характеристикою визначте одну з провідних партій США: «утворилася у 1828 р. і в ній переважали землевласники-плантатори південних штатів»:

а) консервативна;                                   в) республіканська;

б) демократична;                                   г) лейбористська.

 

28. За наданою характеристикою визначте одну з провідних партій США: «утворилася у 1854 р. і в ній переважали буржуазія і фермери півночі»:

а) консервативна;                                   в) республіканська;

б) демократична;                                   г) лейбористська.

 

29. Яке з наведених питань не відносилося до протиріч між північними і південними штатами у США:

а) розподіл нових земель на заході;

б) права індіанців;

в) введення високих митних тарифів;

г) будівництво залізниць.

 

30. За що боролися аболіціоністи:

а) за права індіанців;                              в) за права негрів;

б) за скасування рабства;      г) за надання землі фермерам.

 

31. Які з названих заходів допомогли уряду Лінкольна здобути перемогу у громадянській війні у США (два):

а) «Гомстед-акт»;                                  в) звільнення рабів;

б) конфіскація землі у плантаторів;     г) будівництво залізниць.

 

32. У чому суть «Гомстед-акту» 1862 р.:

а) надання всім бажаючим ділянки землі у 160 акрів;

б) скасування рабства;

в) мобілізація негрів в армію півночі;

г) введення військового становища у штатах півдня.

 

33. Десятиліття після закінчення громадянської війни у США отримало назву:

а) реформація півдня;                                           в) реконструкція півдня;

б) конституція півдня;                                           г) регенерація півдня.

 

34. Згідно XVI поправки до Конституції США проголошено рівність усіх перед законом, крім:

а) негрів;                                                 в) індіанців;

б) азіатів;                                                                г) злочинців.

 

35. Правова система США сформувалася на основі:

а) мусульманського права;

б) континентальної системи права;

в) англійського прецедентного права;

г) місцевих правових звичаїв штатів.

 

36. Що з названого не було джерелом права у США:

а) федеральні закони і закони окремих штатів;

б) конституція;

в) рішення Верховного суду США і верховних судів окремих штатів;

г) рецепція римського права.

 

37. Складення юристом Фіальтом Кодексу цивільного і карного судочинства для штату Нью-Йорк у 1848 р. було спробою:

а) кодифікації права;                                             в) реструктуризації права;

б) рецепції права;                                   г) реконструкції права.

 

38. Законом Шермана від 1890 р. було оголошено злочинними об’єднання (юридичні особи) у формі:

а) корпорації;                                                         в) фірми;

б) тресту;                                                                г) синдикату.

 

39. Які типи юридичних осіб утвердилися у США після прийняття у 1890 р. закону Шермана (два):

а) корпорація;                                                        в) фірма;

б) трест;                                                  г) синдикат.

 

40. Яка причина нерозвиненості соціального законодавства у США у другій половині ХІХ ст.:

а) злочинна діяльність профспілок;     в) існування рабства;

б) громадянська війна;                                          г) протидія монополій.

 

41. Коли було прийнято федеральний «Карний кодекс» США:

а) 1890 р.;                                                               в) 1909 р.;

б) 1900 р.;                                                               г) 1911 р.

 

42. Яка риса не відповідає карному праву США:

а) зберігалася англійська система класифікації злочинів (зрада, тяжкі карні злочини, проступки);

б) види покарань відрізнялися по штатах;

в) зберігалася расова сегрегація;

г) єдине загальнофедеральне карне законодавство.

 

43. Коли було прийнято федеральний «Судовий кодекс США»:

а) 1890 р.;                                                               в) 1909 р.;

б) 1900 р.;                                                               г) 1911 р.