Становлення і розвиток буржуазної державиі права в Німеччині

 

1. В якому році відбулося падіння Священної римської імперії німецької нації:

а) 1806 р.;                                                               в) 1833 р.;

б) 1815 р.;                                                               г) 1848 р.

 

2. Ліквідація Священної римської імперії німецької нації стала результатом:

а) кризи феодальних відносин;            

б) наполеонівських воєн;

в) війни Австрії з Пруссією;

г) революції.

 

3. Замість Священної римської імперії німецької нації Наполеон створив:

а) Рейнський союз;                                в) Митний союз;

б) Німецький союз;                               г) Північнонімецький союз.

 

4. Який з названих союзів був створений у 1815 р. Віденським конгресом держав-переможниць:

а) Рейнський союз;                                в) Митний союз;

б) Німецький союз;                               г) Північнонімецький союз.

 

5. З 1816 до 1847 р. у більшості держав Німецького союзу були прийняті конституції, які встановили:

а) абсолютні монархії;

б) конституційні монархії;

в) республіки;

г) відновлення єдності Німеччини.

 

6. Який із союзів німецьких держав був створений під егідою Пруссії у 1833 р.:

а) Рейнський союз;                                в) Митний союз;

б) Німецький союз;                               г) Північнонімецький союз.

 

7. Які з союзів німецьких держав були створені за ініціативи і під егідою Пруссії (два):

а) Рейнський союз;                                в) Митний союз;

б) Німецький союз;                               г) Північнонімецький союз.

 

8. Який із союзів німецьких держав був створений після поразки Австрії у війні з Пруссією:

а) Рейнський союз;                                в) Митний союз;

б) Німецький союз;                               г) Північнонімецький союз.

 

9. Головним завданням революції 1848 р. у Німеччині було:

а) повалення абсолютизму;

б) визволення з-під влади іноземних держав;

в) ліквідація політичної роздробленості;

г) ліквідація поміщицького землеволодіння.

 

10. Яка причина того, що розроблений проект загально німецької конституції 1849 р. не був уведений в дію:

а) боротьба за першість між Австрією та Пруссією;

б) втручання іноземних держав;

в) спротив монархів німецьких держав;

г) протестні виступи народних мас.

 

11. Згідно Конституції 1850 р. Пруссія стала:

а) президентською республікою;        

б) парламентською республікою;

в) конституційною монархією;

г) абсолютною монархією.

 

12. Якій з названих німецьких держав належала ініціатива об’єднання Німеччини:

а) Саксонія;                                                            в) Австрія;

б) Баварія;                                                              г) Пруссія.

 

13. У чому суть програми так званого «малого» об’єднання Німеччини:

а) створення єдиної держави без участі Пруссії;

б) створення єдиної держави без участі Австрії;

в) обмеження втручання в німецькі справи Франції;

г) створення єдиної держави без участі Баварії.

 

14. Яка з наведених подій не відноситься до наслідків перемоги Пруссії у війні з Австрією 1866 р.:

а) Австрія зобов’язалася не втручатися у політику Пруссії;

б) Пруссія приєднала Ганновер, Нассау, Франкфурт та інші німецькі землі;

в) війна з Данією;

г) було створено Північнонімецький союз.

 

15. В якому році була прийнята конституція Північнонімецького союзу:

а) 1850 р.;                                                               в) 1867 р.;

б) 1866 р.;                                                               г) 1871 р.

 

16. Якого органу влади не було передбачено конституцією Північнонімецького союзу:

а) кайзер;                                                                в) союзна рада;

б) канцлер;                                                             г) рейхстаг.

 

17. За поданою характеристикою визначте орган влади згідно конституції Північнонімецького союзу: «глава союзної держави – король Пруссії, очолював виконавчу владу, був головнокомандуючим, вів міжнародну політику»:

а) кайзер;                                                                в) канцлер;

б) президент;                                                          г) парламент.

 

18. Заключним кроком об’єднання Німеччини стала війна Пінічнонімецького союзу на чолі з Пруссією проти:

а) Данії;                                                   в) Лотарингії;

б) Австрії;                                                              г) Франції.

 

19. Визначте території, які відійшли Німеччині після її перемоги над Францією (дві):

а) Гольштейн;                                                        в) Ельзас;

б) Шлезвіг;                                                             г) Лотарингія.

 

20. Коли була прийнята конституція Німецької імперії:

а) 1850 р.;                                                               в) 1867 р.;

б) 1866 р.;                                                               г) 1871 р.

 

21. Утворення Німецької імперії було проголошено:

а) 1866 р.;                                                               в) 1871 р.;

б) 1867 р.;                                                               г) 1875 р.

 

22. Виділіть риси, які характеризують державний устрій Німецької імперії (дві):

а) федеративна держава;                       в) конституційна монархія;

б) унітарна держава;                                              г) абсолютна монархія.

 

23. Якого органу влади не існувало в Німецькій імперії:

а) кайзер;                                                                в) канцлер;

б) президент;                                                          г) парламент.

 

24. Яка з поданих рис не відповідає становищу канцлера в Німецькій імперії:

а) діяв принцип контрасигнатури;

б) діяв принцип відповідального перед парламентом уряду;

в) призначався і звільнявся кайзером;

г) очолював бундесрат.

 

25. Якої з названих політичних партій не було в Німеччині:

а) прогресистів;                                      в) консервативна;

б) націонал-ліберальна;                         г) лейбористська.

 

26. До якої системи права відноситься правова система Німеччини:

а) континентальна;

б) англосаксонська.

 

27. Визначте характерну рису формування загальнонімецької правової системи:

а) широка кодифікація;

б) основним джерелом права став судовий прецедент;

в) відсутність Цивільного кодексу;

г) його основою стало законодавство Австрії.

 

28. Коли «Німецький цивільний кодекс» вступив у дію:

а) 1874 р.;                                                               в) 1900 р.;

б) 1889 р.;                                                               г) 1911 р.

 

29. Яка з наведених рис не відповідає характеристиці «Німецького цивільного кодексу»:

а) в його основу було покладене прецедентне право німецьких земель;

б) складався зі вступного закону і 2 тис. 885 статей;

в) мав довгі, складно сформульовані параграфи;

г) містив спеціальні юридичні терміни, з них деякі соціально-етичного спрямування.

 

30. Яка з наведених рис не відповідає характеристиці договірного права Німеччини:

а) в його основу був покладений класичний принцип свободи договору;

б) не допускалися договори, які порушують приписи законів;

в) не існувало чіткої форми договорів;

г) дійсність договорів обмежувалася соціально-етичними критеріями – «добрих звичаїв», «доброї совісті».

 

31. Якої соціальної гарантії не передбачав договір найму в німецькому цивільному праві:

а) роботодавець був зобов’язаний піклуватися про техніку безпеки;

б) збереження зарплатні під час хвороби робітника;

в) збереження робочого місця за робітником на випадок хвороби;

г) визначено мінімум зарплатні, нижче якого роботодавець не міг платити.

 

32. Яка з наведених рис не відповідає характеристиці права власності Німеччини:

а) під ним розумілося право власника поводитися з річчю на власний розсуд і виключати вплив на неї інших осіб;

б) передача права власності на нерухомі речі потребувала обов’язкового запису у «Поземельній книзі»;

в) земельна власність передбачала можливість користування поверхнею;

г) чіткого поняття права власності не існувало.

 

33. Яка з наведених рис не відповідає характеристиці шлюбно-сімейного права Німеччини:

а) шлюб реєструвала церква;

б) шлюбний вік визначався: 16 років для жінки і 21 для чоловіка;

в) батько давав згоду на шлюб неповнолітніх дітей, мати - незаконних;

г) жінка мала окреме майно, на яке влада чоловіка не поширювалася.

 

34. Яка з наведених рис не відповідає характеристиці спадкового права Німеччини:

а) спадкування за заповітом передбачало можливість усунення від спадкування будь-якого родича;

б) спадкування за законом обмежувалося 5-м коліном;

в) віддалені родичі призивалися парантелами;

г) той з подружжя, хто пережив, мав привілейований статус при спадкуванні.

 

35. Згідно німецького цивільного права неповнолітньою вважалася особа віком до:

а) 16 років;                                                             в) 21 року;

б) 18 років;                                                             г) 24 років.

 

36. Дуалізм німецького приватного права полягає у:

а) наявності поряд із Цивільним Торгівельного кодексу;

б) наявність двох Цивільних кодексів;

в) подвійне визначення поняття «приватна власність»;

г) відсутність цивільно-правового регулювання прав приватної власності.

 

37. Коли почало діяти «Кримінальне уложення Німецької імперії»:

а) 1871 р.;                                                               в) 1900 р.;

б) 1889 р.;                                                               г) 1911 р.

 

38. Коли був прийнятий «Соціальний кодекс» Німеччини:

а) 1871 р.;                                                               в) 1900 р.;

б) 1889 р.;                                                               г) 1911 р.