Становлення і розвиток буржуазної державиі права в Японії

 

1. Становлення буржуазної держави в Японії пов’язано з:

а) революцією;                                       в) еволюцією феодалізму;

б) реформами «згори»;                         г) з «рисовими бунтами».

 

2. Головною причиною відсталості Японії до ХІХ ст. була:

а) самоізоляція;                     в) політика мікадо;

б) колоніальна залежність;   г) нестача природних ресурсів.

 

3. Хто був фактичним правителем феодальної Японії з ХІІ до середини ХІХ ст.:

а) мікадо;                                                                в) сьогун;

б) самурай;                                                             г) камікадзе.

 

4. Військовий правитель Японії називався:

а) самурай;                                                             в) мікадо;

б) сьогун;                                                               г) даймьо.

 

5. Що означає формула «сі-но-ко-сю»:

а) органи влади феодальної Японії;

б) стани суспільства;

в) феодальна драбина;

г) Цивільний кодекс Японії.

 

6. Якого стану не існувало у феодальній Японії згідно формули «сі-но-ко-сю»:

а) самураї (феодали);                                             г) ремісники;

б) міщани;                                                              д) торговці.

в) селяни;

 

7. Як називалися князі феодальної Японії:

а) самураї;                                                              в) мікадо;

б) сьогуни;                                                             г) даймьо.

 

8. Поштовхом до революції Мейдзі стала:

а) криза феодалізму;                             в) зовнішня політика сьогунату;

б) зміна імператора;                              г) «рисові бунти».

 

9. Після революції Мейдзі Японія перетворилася на:

а) президентську республіку;               в) конституційну монархію;

б) парламентську республіку;              г) абсолютну монархію.

 

10. Революція Мейдзі в Японії отримала свою назву за:

а) роком у східному календарі;

б) іменем вождя повстанців;

в) ім’ям останнього сьогуна з роду Токугава;

г) тронним ім’ям імператора Муцухіто.

 

11. Якого положення не було в маніфесті японського імператора від 9 грудня 1867 р.:

а) повернення влади імператору;

б) скасування сьогунату і посад регентів при імператорі;

в) оголошення війни сьогуну;

г) проголошення нового політичного курсу під галами повернення до старих традицій.

 

12. Імператор Японії називався:

а) самурай;                                                             в) мікадо;

б) сьогун;                                                               г) даймьо.

 

13. Виділіть органи влади, які були відсутні згідно «Закону про імператорський дім» (два):

а) сімейна рада;                                      в) дайета;

б) дадзекан;                                                            г) сьогун.

 

14. Якого з наведених положень не було у «Законі про імператорський дім»:

а) утворювався двопалатний парламент;

б) визначався порядок престолонаслідування;

в) власність імператора оголошувалася спадковою і невідчужуваною;

г) при імператорі діяла Сімейна рада як дорадчий орган.

 

15. Якої політичної партії не було в Японії ХІХ ст.:

а) конституційно-імператорська;         

б) партія реформ;

в) конституційно-ліберальна;

г) лейбористська.

 

16. Коли була прийнята Конституція Японії:

а) 1868 р.;                                                               в) 1881 р.;

б) 1871 р.;                                                               г) 1889 р.

 

17. В основу Конституції Японії була покладена конституція:

а) Франції;                                                              в) Пруссії;

б) Австрії;                                                              г) США.

 

18. Як називався парламент Японії:

а) Сімейна рада;                                     в) Дайета;

б) Дадзекан;                                                           г) сьогун.

 

19. В якому році в Японії була ліквідована абсолютна монархія:

а) 1868 р.;                                                               в) 1889 р.;

б) 1881 р.;                                                               г) 1898 р.

 

20. За поданою характеристикою визначте вищий орган влади Японії часів конституційної монархії: «укладав міжнародні угоди, призначав уряд, скликав і розпускав парламент»:

а) мікадо;                                                                в) кабінет міністрів;

б) таємна рада;                                                       г) дайета.

 

21. За поданою характеристикою визначте вищий орган влади Японії часів конституційної монархії: «дорадчий орган при імператорі, який складався з 26 призначених ним радників віком старше 40 років»:

а) мікадо;                                                                в) кабінет міністрів;

б) таємна рада;                                                       г) дайета.

 

22. За поданою характеристикою визначте вищий орган влади Японії часів конституційної монархії: «виконавчий орган, голову (міністр-президент) і членів якого призначав імператор»:

а) мікадо;                                                                в) кабінет міністрів;

б) таємна рада;                                                       г) дайета.

 

23. Визначте палати, з яких складався парламент Японії за Конституцією 1889 р. (дві):

а) палата лордів;                                    в) палата представників;

б) палата перів;                                      г) палата депутатів.

 

24. Виділіть основні тенденції розвитку правової системи Японії нової доби (дві):

а) вестернізація;                                     в) традиціоналізм;

б) рецепція англійського права;           г) партикуляризм.

 

25. З правової системи якої з країн Японія зробила найбільше запозичень:

а) Німеччина;                                                         в) Великобританія;

б) Франція;                                                             г) США.

 

26. Виділіть основні тенденції розвитку правової системи Японії нової доби (дві):

а) вестернізація;                                     в) традиціоналізм;

б) рецепція англійського права;           г) партикуляризм.

 

27. Що таке «гирі»:

а) особливі норми правової системи Японії;

б) загальновизнані норми поведінки японців;

в) види покарань за карні злочини;

г) зобов’язання, які виникають внаслідок укладення угод.

 

28. Чому японці у повсякденному житті рідко звертаються до суду:

а) через дотримання і шану традиційних норм поведінки;

б) через законослухняність японців;

в) мала кількість правопорушень;

г) звертаються до якудзи.

Новітня доба