Держава і право в США у новітню добу

 

1. Коли починається Новітня доба в історії:

а) кінець XV ст.;                                    в) початок ХХ ст.;

б) середина XVII ст.;                                             г) кінець ХХ ст.

 

2. Який з названих факторів не впливав на розвиток держав і суспільств у ХХ ст.:

а) соціальні і національно-визвольні революції;

б) світові війни;

в) формування колоніальної системи;

г) створення міжнародних організацій для співробітництва у політичній, економічній та гуманітарній сферах.

 

3. Коли утворилася Організація Об’єднаних Націй:

а) 1945 р.;                                                               в) 1986 р.;

б) 1977 р.;                                                               г) 1992 р.

 

4. Коли було підписано Договір про Європейський Союз:

а) 1945 р.;                                                               в) 1986 р.;

б) 1977 р.;                                                               г) 1992 р.

 

5. Який з названих факторів не відноситься до тенденцій розвитку держав і суспільств у ХХ ст.:

а) формування уявлення «елітарності» ліберально-демократичних цінностей;

б) тимчасове встановлення авторитарних і тоталітарних режимів;

в) крах колоніальної системи;

г) еволюція держав ліберальної демократії.

 

6. Яка з наведених тенденцій не відповідає розвитку правової сфери у ХХ ст.:

а) світові інтеграційні процеси стимулюють зближення правових систем окремих держав;

б) через державне регулювання економіки поступово стирається межа між публічним і приватним правом;

в) в окремі галузі виділилися трудове і соціальне право;

г) збереглися дві основні правові системи: континентальна та англосаксонська.

 

7. Який з названих факторів не був визначальним для перетворення США у передову країну світу у ХХ ст.:

а) швидкі темпи економічного розвитку;

б) централізація федеральної влади;

в) зростання чисельності населення за рахунок емігрантів;

г) світові війни не торкнулися території США.

 

8. Що з названого не відповідає розвитку виборчої системи США у ХХ ст.:

а) жінки отримали право обирати і бути обраними;

б) заборонено обмеження виборчих прав громадян у випадку несплати ними податків;

в) надано виборчі права громадянам з 21 року;

г) змінено розміри виборчих округів так, щоб у кожному була рівна кількість виборців.

 

9. У чому суть ХІХ поправки до Конституції США, прийнятої у 1920 р.:

а) жінки були зрівняні у політичних правах з чоловіками;

б) заборонено обмежувати виборчі права громадян у випадку несплати ними податків;

в) віковий ценз для виборців знижено до 18 років;

г) надано виборчі права неграм.

 

10. У чому суть ХХІV поправки до Конституції США, прийнятої у 1964 р.:

а) жінки були зрівняні у політичних правах з чоловіками;

б) заборонено обмежувати виборчі права громадян у випадку несплати ними податків;

в) віковий ценз для виборців знижено до 18 років;

г) надано виборчі права неграм.

 

11. У чому суть ХХVI поправки до Конституції США, прийнятої у 1971 р.:

а) жінки були зрівняні у політичних правах з чоловіками;

б) заборонено обмежувати виборчі права громадян у випадку несплати ними податків;

в) віковий ценз для виборців знижено до 18 років;

г) надано виборчі права неграм.

 

12. Яка з наведених змін у виборчій системі США є зайвою:

а) жінки були зрівняні у політичних правах з чоловіками;

б) заборонено обмежувати виборчі права громадян у випадку несплати ними податків;

в) віковий ценз для виборців знижено до 18 років;

г) надано виборчі права неграм.

 

13. Що з названого не відповідає розвитку партійної системи США у ХХ ст.:

а) вищими органами керівництва партій стали національні партійні комітети і партійні конвенти;

б) з 60-70-х рр. фінансова діяльність партій законодавчо регламентується;

в) робилися спроби «розбити» двопартійну систему;

г) діє двопартійна система – республіканці-лейбористи.

 

14. Яка з названих політичних партій спробувала «розбити» двопартійну систему США:

а) республіканська;

б) лейбористська;

в) конференція прогресивних політичних дій;

г) демократична.

 

15. Що з названого не відповідає розвитку державного устрою США у ХХ ст.:

а) стабільна державна система, яка дозволяє уникати серйозних потрясінь;

б) посилюється децентралізація;

в) жорстке розмежування компетенції федеральних органів і штатів;

г) посилення фінансової залежності штатів від центру через субсидії.

 

16. У чому суть доктрини «корпоративного федералізму»:

а) конгрес США отримав право регулювати торгівлю між штатами;

б) республіканська партія пропонувала повернути штатам частину функцій;

в) президенту надано можливість розпоряджатися матеріальними ресурсами на суму 46 млрд доларів;

г) порушення процедури імпічменту проти президента.

 

17. У чому суть доктрини «нового федералізму»:

а) конгрес США отримав право регулювати торгівлю між штатами;

б) республіканська партія пропонувала повернути штатам частину функцій;

в) президенту надано можливість розпоряджатися матеріальними ресурсами на суму 46 млрд доларів;

г) порушення процедури імпічменту проти президента.

 

18. Яке положення не відноситься до тенденції посилення влади президента США у ХХ ст.:

а) визначає напрямки економічної політики;

б) отримав повноваження щодо регулювання економіки в інтересах оборони;

в) впливає на законодавство через право «вето» і видання «виконавчих наказів»;

г) став головнокомандуючим.

 

19. У чому суть Закону про ленд-ліз:

а) конгрес США отримав право регулювати торгівлю між штатами;

б) республіканська партія пропонувала повернути штатам частину функцій;

в) президенту надано можливість розпоряджатися матеріальними ресурсами на суму 46 млрд. доларів;

г) порушення процедури імпічменту проти президента.

 

20. Виділіть президентів США, проти яких конгрес порушував процедуру імпічменту (два):

а) Ніксон;                                                               в) Дж.Буш:

б) Рейган;                                                               г) Клінтон.

 

21. Яка з названих структур не входить до Виконавчого управління Президента США:

а) апарат Білого дому;

б) Президентський кабінет;

в) Рада національної безпеки.

 

22. Який з названих елементів не відноситься до федеральної судової системи США:

а) Верховний Суд США;                      в) верховні суди штатів;

б) Апеляційний суд;                                              г) районні (окружні) суди.

 

23. Якого з названих елементів не існує у судовій системі США:

а) Верховний Суд США;                      в) верховні суди штатів;

б) Апеляційний суд;                                              г) Конституційний суд.

 

24. Головна ідея «нового курсу» Рузвельта полягала у:

а) державному регулюванні економіки та соціальних відносин;

б) невтручанні держави в економічну сферу;

в) розбудові важкої промисловості;

г) наданні пільг сільськогосподарським виробникам.

 

25. Головною причиною проведення «нового курсу» Рузвельта стала:

а) підготовка США до війни;

б) економічна криза перевиробництва;

в) падіння американського долара;

г) зниження конкурентоспроможності американських товарів на світовому ринку.

 

26. Який з наведених заходів не проводився у сфері фінансів США в рамках «нового курсу» Рузвельта:

а) заборона вивезення золота за кордон;

б) видання «кодексів чесної конкуренції»;

в) девальвація долара;

г) надання банкам державних кредитів.

 

27. Виділіть заходи, які проводилися урядом США у сфері сільського господарства в рамках «нового курсу» Рузвельта (два):

а) скорочення посівних площ;

б) надання податкових пільг фермерам;

в) скорочення поголів’я скоту;

г) державні дотації для розвитку тваринництва.

 

28. Для регулювання відносин у якій сфері в рамках «нового курсу» Рузвельта був прийнятий закон Нориса-Лагардія:

а) фінансів;                                                             в) сільському господарстві;

б) промисловості;                                  г) трудові відносини.

 

29. У чому суть закону Тафта-Хартлі:

а) дозволяв діяльність профспілок у загально федеральному масштабі;

б) створення механізму недопущення незаконних страйків та політизації профспілок;

в) заходи по перепідготовці та навчанню безробітної молоді;

г) оплата державою медичних рахунків малозабезпечених та пенсіонерів.

 

30. У чому суть Закону про економічні можливості:

а) дозволяв діяльність профспілок у загально федеральному масштабі;

б) створення механізму недопущення незаконних страйків та політизації профспілок;

в) заходи по перепідготовці та навчанню безробітної молоді;

г) оплата державою медичних рахунків малозабезпечених та пенсіонерів.

 

31. У чому суть закону Вагнера:

а) дозволяв діяльність профспілок у загально федеральному масштабі;

б) створення механізму недопущення незаконних страйків та політизації профспілок;

в) заходи по перепідготовці та навчанню безробітної молоді;

г) оплата державою медичних рахунків малозабезпечених та пенсіонерів.

 

32. У чому суть програм «медікер» та «медікейт»:

а) дозволяв діяльність профспілок у загально федеральному масштабі;

б) створення механізму недопущення незаконних страйків та політизації профспілок;

в) заходи по перепідготовці та навчанню безробітної молоді;

г) оплата державою медичних рахунків малозабезпечених та пенсіонерів.