Держава і право Великобританії у новітню добу

 

1. Яка з названих рис не відповідає змінам у партійній системі Великобританії новітньої доби:

а) зберігалася двопартійна система;

б) консервативна партія зберегла свої позиції;

в) на зміну лейбористській партії прийшла ліберальна;

г) ліберальна партія розкололася.

 

2. Яка з названих партій Великобританії утворилася у 1906 р.:

а) консервативна;                                   в) ліберальна;

б) лейбористська;                                  г) комуністична.

 

3. Яка з названих рис не відповідає змінам у партійній системі Великобританії новітньої доби:

а) зберігалася двопартійна система;

б) консервативна партія зберегла свої позиції;

в) на зміну ліберальній партії прийшла лейбористська;

г) нестабільність і багатопартійність.

 

4. Яка з названих рис не відповідає змінам у виборчій системі Великобританії новітньої доби:

а) з 1918 р. надано виборчі права всім чоловікам з 21 року;

б) з 1927 р. відновлена мажоритарна система і громадянам колоній надані виборчі права;

в) з 1928 р. жінок зрівняно у виборчих правах з чоловіками;

г) з 1969 р. віковий ценз для виборців знижено до 18 років.

 

5. Коли жінки Великобританії були повністю зрівняні у політичних правах з чоловіками:

а) 1918 р.;                                                               в) 1928 р.;

б) 1927 р.;                                                               г) 1969 р.

 

6. У чому суть подвійного вотуму, який діяв у Великобританії до 1948 р.:

а) подвоєння виборчих округів;

б) право голосувати двічі для заможних громадян;

в) право голосувати двічі в різних округах для осіб з університетською освітою;

г) право чоловіків голосувати за своїх дружин.

 

7. Коли віковий ценз для виборців Великобританії знижено до 18 років:

а) 1918 р.;                                                               в) 1928 р.;

б) 1927 р.;                                                               г) 1969 р.

8. Особливістю державного устрою сучасної Великобританії є:

а) відсутність уряду;                             в) відсутність конституції;

б) відсутність парламенту;    г) відсутність судової системи.

 

9. За своїм державним устроєм сучасна Великобританія є:

а) президентською республікою;        

б) парламентською республікою;

в) абсолютною монархією;

г) конституційною монархією.

 

10. Який орган влади Великобританії став центральною ланкою державного апарату у ХХ ст.:

а) парламент;                                                          в) кабінет міністрів;

б) монарх;                                                              г) Верховний суд.

 

11. Яка з названих рис не відповідає характеристиці державної системи Великобританії новітньої доби:

а) не дивлячись на великі повноваження, роль президента була незначною;

б) діє принцип розподілу влади;

в) відсутність конституції як єдиного документу;

г) залишалася конституційною монархією.

 

12. Найвидатніші прем’єр-міністри Великобританії ХХ ст. У.Черчіль та М.Тетчер за партійною приналежністю були:

а) ліберали;                                                             в) лейбористи;

б) консерватори;                                    г) республіканці.

 

13. Виділіть палати парламенту сучасної Великобританії (дві):

а) палата лордів;                                    в) палата представників;

б) сенат;                                                  г) палата общин.

 

14. За поданою характеристикою визначте орган влади сучасної Великобританії: «обирається на основі мажоритарної системи відповідно акту 1911 р.»:

а) палата общин;                                    в) монарх;

б) палата лордів;                                    г) кабінет міністрів.

 

15. За поданою характеристикою визначте орган влади сучасної Великобританії: «складається з нащадків старовинної аристократії, перів і директорів кампаній; вища судова інстанція»:

а) палата общин;                                    в) монарх;

б) палата лордів;                                    г) верховний суд.

 

16. За поданою характеристикою визначте орган влади сучасної Великобританії: «має право «вето» на закони прийняті парламентом, а також право його розпуску, призначає прем’єр-міністра»:

а) палата общин;                                    в) монарх;

б) палата лордів;                                    г) кабінет міністрів.

 

17. За поданою характеристикою визначте орган влади сучасної Великобританії: «центральна ланка політичної системи, має право видавати укази на основі принципу «делегованого законодавства»:

а) палата общин;                                    в) монарх;

б) палата лордів;                                    г) кабінет міністрів.

 

18. Вищою судовою інстанцією Великобританії зараз є:

а) монарх;                                                               в) Палата лордів;

б) Верховний суд;                                  г) кабінет міністрів.

 

19. У чому суть принципу «делегованого законодавства», який діє в сучасній Великобританії:

а) позбавлення законодавчих повноважень монарха;

б) палата общин отримала право самостійного ухвалення законів;

в) монарх передав право видавати закони парламенту;

г) кабінет міністрів має право видавати акти, які мають силу закону.

 

20. Якої з названих палат не існує у Верховному суді сучасної Великобританії:

а) Високий суд;                                      в) Суд Корони;

б) Конституційний суд;                         г) Апеляційний суд.

 

21. Визначте одиниці адміністративно-територіального устрою Великобританії за реформою 1972 р. (дві):

а) графства;                                                            в) округи;

б) департаменти;                                    г) райони.

 

22. У чому суть так званого Вестмінстерського статуту:

а) колонії Британської імперії отримали незалежність;

б) домініони отримали статус «автономних державних одиниць в середині Британської імперії;»

в) представники колоній Британської імперії отримали можливість засідати в англійському парламенті;

г) Британська імперія приєднала до себе Канаду, Австралію, Нову Зеландію та Південно-Африканський союз.

 

23. Коли був прийнятий так званий Вестмінстерський статут:

а) 1920 р.;                                                               в) 1945 р.;

б) 1931 р.;                                                               г) 1950 р.

 

24. Які права отримали британські домініони згідно Вестмінстерського статуту (два):

а) можливість вести самостійну зовнішню політику;

б) можливість виходу з Британської співдружності;

в) представники домініонів отримали можливість засідати в англійському парламенті;

г) генерал-губернатор призначався англійським монархом за порадою уряду домініону.

 

25. Яка з наведених рис не відповідає розвитку правової системи Великобританії у ХХ ст.:

а) головними джерелами права залишаються закон та судовий прецедент;

б) утвердився принцип рівності громадян перед законом;

в) поступово проводиться кодифікація законодавства;

г) активно розвивається законодавство, що регулює діяльність юридичних осіб.

 

26. Яка з названих рис не відповідає змінам у сфері майнового права Великобританії у ХХ ст.:

а) зберігає дію принцип недоторканості приватної власності на землю;

б) розвивається фінансова і промислова власність (ноу-хау);

в) розвивається патентне та авторське право;

г) спрощено порядок вилучення приватного рухомого і нерухомого майна для державних потреб.

 

27. Яка з названих рис не відповідає змінам у сфері зобов’язального права Великобританії у ХХ ст.:

а) з’явилися нові види договорів – лізингу і бартеру;

б) принцип «непередбачуваності обставин» був замінений принципом «непорушності угоди»;

в) посилюється втручання держави у цю сферу;

г) посилюється антимонопольне законодавство.

 

28. Які зміни відбулися в галузі сімейного права Великобританії у 1923 р.:

а) чоловікам надано право на розлучення в разі невірності дружини;

б) жінкам надано право на розлучення в разі невірності чоловіка;

в) ліквідовано право на розлучення;

г) підставою для розлучення стало жорстоке поводження.

 

29. Яка з наведених причин не є підставою для розлучення у сфері сімейного права Великобританії з 1965 р.:

а) невірність;                                                          в) невиліковна хвороба;

б) матеріальна незабезпеченість;          г) жорстоке поводження.

 

30. Яке з наведених положень не відповідає змінам у сфері трудового і соціального законодавства Великобританії у ХХ ст.:

а) заборонені політичні страйки, страйки солідарності і трудові пікети;

б) чітко визначено порядок вирішення конфліктів між підприємцями і робітниками;

в) заборонена діяльність трейд-юніонів;

г) офіційно введений мінімум зарплатні.

 

31. Яка зміна відбулася у сфері карного права Великобританії у 1967 р.:

а) введено в дію «Карний кодекс Великобританії»;

б) скасовано поділ злочинів на фелонію та місдімінор;

в) смертну кару замінено довічним ув’язненням;

г) введено карну відповідальність за тяжкі злочини з 12 років.