Держава і право у Франції у новітню добу

 

1. Який з наведених наслідків Першої світової війни не відноситься до Франції:

а) втратила Ельзас і Лотарингію;

б) відносилася до країн-переможниць;

в) отримала значну суму німецьких репарацій;

г) перетворилася на країну-боржника.

 

2. Яка з наведених рис становища Франції після Першої світової війни не відноситься до обставин, які обумовили нестабільність соціальних відносин, загострення класових суперечностей і зростання революційних настроїв у міжвоєнний період:

а) зазнала значних втрат у війні;

б) їй були повернуті Ельзас і Лотарингія;

в) були підірвані позиції її капіталу на світовому ринку;

г) зовнішній борг США становив 4 млрд доларів.

 

3. Яка з наведених рис не відповідає змінам у виборчій системі Третьої республіки у Франції у міжвоєнний період:

а) законом 1919 р. введено виборчу систему, яка поєднувала елементи мажоритарної і пропорційної;

б) у 1927 р. знову відновлена мажоритарна система виборів;

в) місцеві жителі Алжиру та інших колоній отримали виборчі права;

г) зберігалися старі виборчі округи з різною кількістю населення, що давало перевагу сільським місцевостям, які традиційно підтримували консервативні сили.

 

4. Особливістю партійно-політичної системи Франції в ХХ ст. є:

а) однопартійна система;                       в) трипартійна система;

б) двопартійна система;                         г) багатопартійність.

 

5. Якої з наведених політичних сил не існувало в Третій республіці у міжвоєнний період:

а) Комуністична партія Франції;          в) Союз фашистів;

б) Національний блок;                                          г) Вільна Франція.

 

6. Після виступу фашистів 6 лютого 1934 р. у Франції:

а) встановлено фашистський режим;

б) створено антифашистську організацію «Вільна Франція»;

в) створено Народний фронт, який переміг на виборах;

г) почалося вторгнення військ нацистської Німеччини.

 

7. Яка з наведених рис не відповідає змінам у державному ладі Третьої республіки у Франції у міжвоєнний період:

а) продовжували діяти конституційні закони 1875 р.;

б) не дивлячись на великі повноваження, роль президента залишалася незначною;

в) відбувається подальше посилення у державному апараті ролі парламенту;

г) часті урядові кризи.

 

8. Яка з наведених рис відповідає дійсності політичного життя Третьої республіки у Франції у міжвоєнний період:

а) була прийнята нова конституція;

б) посилюється роль президента у політичному житті;

в) відбувається подальше посилення у державному апараті ролі уряду (Ради міністрів);

г) становище уряду було відносно стабільним.

 

9. Коли були остаточно ліквідовані залишки Третьої республіки у Франції:

а) 1918 р.;                                                               в) 1940 р.;

б) 1939 р.;                                                               г) 1942 р.

 

10. У період від 22 червня 1940 р. до листопада 1942 р. у Франції існувала:

а) маріонеткова держава з центром у містечку Віші;

б) німецький окупаційний режим;

в) Четверта республіка;

г) П’ята республіка.

 

11. Падіння Третьої республіки у Франції було пов’язане з:

а) суспільно-економічною кризою;

б) поразкою у війні з Німеччиною та окупацією;

в) приєднанням до Ліги Націй;

г) необхідністю реформ застарілої політичної системи.

 

12. Визначте дві основні сили, які вели боротьбу за визволення Франції з-під німецької окупації:

а) уряд у Віші;                                                       в) «Вільна Франція»;

б) комуністи;                                                          г) Національний фронт.

 

13. Конституцію Четвертої республіки у Франції затверджено:

а) 1940 р.;                                                               в) 1945 р.;

б) 1943 р.;                                                               г) 1946 р.

 

14. Конституція 1946 р. передбачала створення:

а) президентської республіки;

в) конституційної монархії;

б) парламентської республіки;            

г) абсолютної монархії.

 

15. Конституція Четвертої республіки передбачала створення:

а) президентської республіки;             

в) конституційної монархії;

б) парламентської республіки;                            

г) абсолютної монархії.

 

16. Яку структуру мав парламент Четвертої республіки у Франції:

а) однопалатний;                                    в) трипалатний;

б) двопалатний;                                      г) взагалі не було.

 

17. Визначте палати, з яких складався парламент Четвертої республіки у Франції (дві):

а) Рада республіки;                                                в) Національні збори;

б) Сенат;                                                 г) Рада представників.

 

18. За поданою характеристикою визначте орган вищої влади Четвертої республіки у Франції: «обирався комунами і департаментами на основі загального і непрямого виборчого права, виконував дорадчі функції, вносячи поправки до законопроектів»:

а) Рада республіки;                                                в) Президент;

б) Національні збори;                                            г) Рада міністрів.

 

19. За поданою характеристикою визначте орган вищої влади Четвертої республіки у Франції: «єдиний законодавчий орган з правом ратифікації і денонсації міжнародних угод, обирався на основі загального і прямого виборчого права на 5 років»:

а) Рада республіки;                                                в) Президент;

б) Національні збори;                                            г) Рада міністрів.

 

20. За поданою характеристикою визначте орган вищої влади Четвертої республіки у Франції: «затверджував закони, призначав главу уряду, обирався парламентом на 7 років»:

а) Рада республіки;                                                в) Президент;

б) Національні збори;                                            г) Рада міністрів.

 

21. За поданою характеристикою визначте орган вищої влади Четвертої республіки у Франції: «мав право розпуску Національних зборів, діяв принцип колективної відповідальності»:

а) Рада республіки;                                                в) Президент;

б) Національні збори;                                            г) Рада міністрів.

 

22. Для чого в Четвертій республіці у Франції існувала Асамблея Французького союзу:

а) розв’язувала проблеми відносин між президентом і парламентом;

б) виконувала функції вищої судової інстанції;

в) розглядала питання, пов’язані з колоніями;

г) слідкувала за правильністю проведення виборів до парламенту.

 

23. Які зміни відбулися в державній структурі Четвертої республіки у Франції 7 грудня 1954 р.:

а) надано незалежність колоніям;

б) встановлено рівноправність обох палат при прийнятті законів;

в) введено мажоритарну систему виборів до парламенту;

г) блок, який отримував в окрузі понад 50% голосів виборців, отримував депутатські мандати всього округу.

 

24. Падіння Четвертої республіки у Франції було пов’язане з:

а) суспільно-політичною кризою;

б) поразкою у війні з Німеччиною та окупацією;

в) приєднанням до Ліги Націй;

г) необхідністю реформ застарілої політичної системи.

 

25. Хто з названих лідерів був президентом Четвертої і П’ятої республік у Франції:

а) Ніколя Сарказі;                                 в) Шарль де Голль;

б) Леон Блюм;                                                       г) Уїнстон Черчіль.

 

26. Конституція П’ятої республіки у Франції була прийнята:

а) 1940 р.;                                                               в) 1957 р.;

б) 1946 р.;                                                               г) 1958 р.

 

27. Конституція П’ятої республіки передбачала створення:

а) президентської республіки;

в) конституційної монархії;

б) парламентської республіки;                            

г) абсолютної монархії.

 

28. Конституція 1958 р. передбачала створення:

а) президентської республіки;                             

в) конституційної монархії;

б) парламентської республіки;                            

г) абсолютної монархії.

 

29. Який орган влади П’ятої республіки Франції є центральною ланкою державного апарату:

а) парламент;                                                          в) рада міністрів;

б) президент;                                                          г) державна рада.

 

30. За поданою характеристикою визначте державний орган П’ятої республіки у Франції: «до 1962 р. обирався особливою колегією виборщиків, призначає голову уряду і всіх державних посадовців, має право оголосити надзвичайний стан»:

а) рада міністрів;                                    в) державна рада;

б) парламент;                                                         г) президент.

 

31. За поданою характеристикою визначте державний орган П’ятої республіки у Франції: «голова своїм підписом скріплює акти президента і несе відповідальність за їх виконання, видає декрети»:

а) рада міністрів;                                    в) державна рада;

б) парламент;                                                         г) президент.

 

32. За поданою характеристикою визначте державний орган П’ятої республіки у Франції: «приймає закони, але з чітко визначених конституцією питань»:

а) рада міністрів;                                    в) державна рада;

б) парламент;                                                         г) президент.

 

33. Яку структуру має парламент П’ятої республіки у Франції:

а) однопалатний;                                    в) трипалатний;

б) двопалатний;                                      г) взагалі не було.

 

34. Визначте палати, з яких складається парламент П’ятої республіки у Франції (дві):

а) Рада республіки;                                                в) Національні збори;

б) Сенат;                                                 г) Рада представників.

 

35. За поданою характеристикою визначте державний орган П’ятої республіки у Франції: «складається з 9 членів, яких порівну призначають президент і голови палат парламенту; також до нього входять всі колишні президенти»:

а) рада міністрів;                                    в) державна рада;

б) парламент;                                                         г) конституційна рада.

 

36. За поданою характеристикою визначте державний орган П’ятої республіки у Франції: «судовий контролюючий орган, що слідкує за нормативними актами виконавчої влади»:

а) рада міністрів;                                    в) державна рада;

б) парламент;                                                         г) конституційна рада.

 

37. Яким розділом була доповнена Конституція Франції у 1992 р.:

а) «Права національних меншин»;

б) «Права колоній»;

в) «Європейський союз»;

г) «НАТО».