Держава і право Німеччини у новітню добу

 

1. Яка з наведених причин радикалізації настроїв населення Німеччини наприкінці Першої світової війни не відповідає дійсності:

а) поразки на фронті;                                             в) економічна криза;

б) революція в Росії;                                             г) загроза голоду.

 

2. Повалення монархії в Німеччині стало результатом:

а) поразки у війні;                  в) державного перевороту;

б) революції;                                          г) дій окупаційних властей.

 

3. Коли було прийнято Веймарську конституцію:

а) 1917 р.;                                                               в) 1919 р.;

б) 1918 р.;                                                               г) 1920 р.

 

4. Згідно Веймарської конституції Німеччина офіційно називалася:

а) ФРН;

б) Священна Римська імперія германської нації;

в) Веймарська республіка;

г) Німецька імперія.

 

5. Згідно Конституції 1919 р. Німеччина була:

а) президентською республікою;        

б) парламентською республікою;

в) конституційною монархією;

г) абсолютною монархією.

 

6. Представник якої партії очолив уряд Веймарської республіки в січні 1919 р.:

а) консервативної;                                 в) комуністичної;

б) націонал-соціалістичної;                   г) соціал-демократичної.

 

7. Згідно Конституції 1919 р. Німеччина була:

а) унітарною;

б) федерацією;

в) конфедерацією.

 

8. З яких палат складався парламент Веймарської республіки (дві):

а) рейхсрат;                                                            в) бундестаг;

б) бундесрат;                                                          г) рейхстаг.

 

9. За поданою характеристикою визначте орган влади Веймарської республіки: «складався з представників 15 земель і 3 вільних міст, мав право опротестування законів»:

а) рейхстаг;                                                             в) рейхспрезидент;

б) рейхсрат;                                                            г) рейхсканцлер.

 

10. За поданою характеристикою визначте орган влади Веймарської республіки: «обирався на 4 роки на основі загального виборчого права за пропорційною системою, приймав закони»:

а) рейхстаг;                                                             в) рейхспрезидент;

б) рейхсрат;                                                            г) рейхсканцлер.

 

11. За поданою характеристикою визначте орган влади Веймарської республіки: «представляв державу на міжнародній арені, призначав і звільняв уряд, міг запровадити надзвичайний стан»:

а) рейхстаг;                                                             в) рейхспрезидент;

б) рейхсрат;                                                            г) рейхсканцлер.

 

12. За поданою характеристикою визначте орган влади Веймарської республіки: «голова уряду, призначався президентом, а відповідав перед рейхстагом»:

а) Верховний державний суд;                               в) ландтаг;

б) рейхсрат;                                                            г) рейхсканцлер.

 

13. За поданою характеристикою визначте орган влади Веймарської республіки: «законодавчий орган землі»:

а) Верховний державний суд;                               в) ландтаг;

б) рейхсрат;                                                            г) рейхсканцлер.

 

14. На які адміністративно-територіальні одиниці поділялася територія Веймарської республіки:

а) області;                                                               в) графства;

б) префектури;                                                       г) землі.

 

15. Яким шляхом нацисти прийшли до влади в Німеччині:

а) переворот;

б) революція;

в) вибори.

 

16. Яка партія набрала більшість голосів на виборах до рейхстагу у Німеччині в березні 1932 р.:

а) націонал-соціалістична;                     в) соціал-демократична;

б) комуністична;                                    г) консервативна.

 

17. Коли в Німеччині остаточно встановилася нацистська диктатура:

а) 1929 р.;                                                               в) 1933 р.;

б) 1932 р.;                                                               г) 1939 р.

 

18. В якому році Гітлер був призначений рейхсканцлером:

а) 1929 р.;                                                               в) 1933 р.;

б) 1932 р.;                                                               г) 1939 р.

 

19. На яку статтю Веймарської конституції спирався Гітлер для утвердження нацистської диктатури:

а) 25;                                                                       в) 48;

б) 38;                                                                       г) 58.

 

20. Яка з названих рис не відповідає характеристиці Німеччини часів нацистської диктатури:

а) формально продовжувала діяти Веймарська конституція;

б) тоталітарна держава з особистою диктатурою фюрера;

в) зберігалася багатопартійність;

г) свою державу нацисти називали Третій рейх.

 

21. Лідером Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини був:

а) М.Баденський;                                   в) А.Гітлер;

б) Ф.Еберт;                                                             г) К.Лібкнехт.

 

22. Які органи влади Веймарської республіки були ліквідовані в часи нацистської диктатури (два):

а) рейхспрезидент;                 в) Верховний державний суд;

б) рейхсканцлер;                    г) рейхстаг.

 

23. Які зміни в системі державних органів Німеччини відбулися в часи нацистської диктатури (дві):

а) ліквідовано рейхсрат;

б) ліквідовано посаду рейхсканцлера;

в) ліквідовано рейхстаг;

г) ліквідовано посаду президента.

 

24. Які зміни в системі державних органів Німеччини відбулися в часи нацистської диктатури (дві):

а) ліквідовано Верховний державний суд;

б) ліквідовано посаду рейхсканцлера;

в) ліквідовано рейхстаг;

г) ліквідовано місцеві ландтаги.

 

25. Які положення відповідають становищу парламенту Німеччини в часи нацистської диктатури (два):

а) складався з однієї палати (рейхстаг);

б) був двопалатним (рейхсрат; рейхстаг);

в) формувався особисто фюрером на основі списків, схвалених плебісцитом;

г) обирався на основі загальних, прямих і таємних виборів.

 

26. Яку посаду займав А.Гітлер:

а) голова рейхстагу;                                              в) рейхсканцлер;

б) рейхспрезидент;                                 г) кайзер.

 

27. Яку посаду не займав А.Гітлер:

а) рейхспрезидент; в) голова нацистської партії;

б) рейхсканцлер;    г) верховний головнокомандуючий.

 

28. Який з названих органів влади нацистської Німечини не підпорядковувався особисто фюреру:

а) Рада міністрів з питань оборони імперії;

б) Таємний кабінет;

в) Верховний державний суд;

г) Колегія трьох уповноважених.

 

29. Замість Верховного державного суду в нацистській державі був створений:

а) Кабінет міністрів;                                              в) рейхсрат;

б) Народний трибунал;                          г) Конституційний суд.

 

30. Яке з наведених положень не відповідає дійсності щодо місцевого управління в нацистській Німеччині:

а) для керівництва місцевими урядами в землі почали призначати штатгальтерів;

б) ландтаги були ліквідовані;

в) введено поділ на партійні області, очолювані гауляйтерами;

г) бургомістрів призначав особисто фюрер.

 

31. Нацистська диктатура в Німеччині була ліквідована в результаті:

а) державного перевороту;   в) визвольної війни;

б) революції;                                          г) поразки у Другій світовій війні.

 

32. Яка з названих країн не брала участі у створенні Федеративної республіки Німеччини:

а) США;                                                 в) СРСР;

б) Франція;                                                             г) Великобританія.

 

33. З ініціативи якої країни була створена Німецька демократична республіка:

а) США;                                                 в) СРСР;

б) Франція;                                                             г) Великобританія.

 

34. В якому році були створені ФРН та НДР:

а) 1945 р.;                                                               в) 1955 р.;

б) 1949 р.;                                                               г) 1990 р.

 

35. Коли завершився процес об’єднання ФРН та НДР:

а) 1989 р.;                                                               в) 1991 р.;

б) 1990 р.;                                                               г) 1992 р.

 

36. Який інститут влади є ключовою фігурою в політичній системі сучасної Німеччини:

а) парламент;

б) федеральний президент;

в) федеральний канцлер;

г) Федеральний конституційний суд.

 

37. За наведеною характеристикою визначте орган влади сучасної Німеччини: «формується урядами земель, має право «вето» на закони»:

а) бундесрат;                                                          в) федеральний президент;

б) бундестаг;                                                          г) уряд.

 

38. За наведеною характеристикою визначте орган влади сучасної Німеччини: «обирається шляхом загальних прямих виборів за змішаною системою на 4 роки, головний законодавчий орган»:

а) бундесрат;                                                          в) федеральний президент;

б) бундестаг;                                                          г) уряд.

 

39. З яких палат складається парламент сучасної Німеччини (дві):

а) рейхсрат;                                                            в) бундестаг;

б) бундесрат;                                                          г) рейхстаг.

 

40. За наведеною характеристикою визначте орган влади сучасної Німеччини: «обирається на 5 років спеціальними федеральними зборами, виконує представницькі функції, призначає суддів і чиновників, пропонує кандидатуру канцлера»:

а) бундесрат;                                                          в) федеральний президент;

б) бундестаг;                                                          г) уряд.

 

41. За наведеною характеристикою визначте орган влади сучасної Німеччини: «голова обирається бундестагом за пропозицією президента, формує основні напрямки політики, має право законодавчої ініціативи»:

а) бундесрат;                                                          в) бундестаг;

б) федеральний конституційний суд;   г) уряд.

 

42. За наведеною характеристикою визначте орган влади сучасної Німеччини: «призначається президентом, здійснює контроль за відповідністю законів конституції, розглядає спірні питання прав і обов’язків федеральних органів і земель»:

а) бундесрат;                                                          в) бундестаг;

б) федеральний конституційний суд;   г) уряд.