Зміст

                                                                                                                С.

1. Вступ……………………………………………5

Теоретико-методологічні засади курсу…………..6

2. Стародавній світ

Частина І Держава і право Стародавнього Сходу

Держава і право Стародавнього Єгипту…………..8

Держава і право в країнах Месопотамії…………..12

Держава і право Стародавньої Індії……………….15

Держава і право Стародавнього Китаю…………...20

Частина ІІ Держава і право Античності

Держава і право Стародавніх Афін………………..25

Держава і право Стародавньої Спарти……………37

Держава і право Стародавнього Риму…………….41

3. Середньовіччя

Держава і право середньовічної Франції………….61

Держава і право середньовічної Англії……………72

Держава і право середньовічної Німеччини………78

Держава і право Візантії……………………………85

Держава і право Арабського халіфату……………..89

4. Новий час

Становлення і розвиток буржуазної держави

і права в Англії………………………………………94

Становлення і розвиток буржуазної держави

і права у Франції……………………………………100

Становлення і розвиток буржуазної

держави і права в США…………………………….108

Становлення і розвиток буржуазної

держави і права в Німеччині……………………….115

Становлення і розвиток буржуазної держави

і права в Японії……………………………………...121

5. Новітня доба

Держава і право в США у новітню добу…………..126

Держава і право Великобританії у новітню добу…131

Держава і право у Франції у новітню добу………..138

Держава і право Німеччини у новітню добу……...145

Держава і право Японії у новітню добу…………...151