Теоретико-методологічні засади курсу

 

1. Визначте, який з названих фактів і явищ не відносять до змісту ІДПЗК:

а) структура органів влади;                 

б) джерела права;

в) правовий статус соціальних груп;

г) розвиток культури.

 

2. Порівняльно-історичний метод дозволяє:

а) проаналізувати державно-правові явища та інститути в рамках однієї або кількох епох;

б) оцінювати факти і явища без упередженості;

в) оцінювати факти і явища з точки зору інтересів суспільства та його окремих груп.

 

3. Принцип об’єктивності дозволяє:

а) проаналізувати державно-правові явища та інститути в рамках однієї або кількох епох;

б) оцінювати факти і явища без упередженості;

в) оцінювати факти і явища з точки зору інтересів суспільства та його окремих груп.

 

4. Принцип соціального підходу дозволяє:

а) проаналізувати державно-правові явища та інститути в рамках однієї або кількох епох;

б) оцінювати факти і явища без упередженості;

в) оцінювати факти і явища з точки зору інтересів суспільства та його окремих груп.

 

5. В основі марксистської періодизації історії лежить:

а) теорія суспільно-економічних формацій;

б) теорія локальних цивілізацій;

в) критерій часу.

 

6. В основі цивілізаційного підходу періодизації історії лежить:

а) теорія суспільно-економічних формацій;

б) теорія локальних цивілізацій;

в) критерій часу.

 

7. В основі поділу історії на стародавню, середньовічну, нову і новітню лежить:

а) теорія суспільно-економічних формацій;

б) теорія локальних цивілізацій;

в) критерій часу.

 

8. З якою з названих наук ІДПЗК поєднує структурно-логічний зв’язок, тобто необхідність мати чітке уявлення про місце явищ в просторі і часі, а також умови їх формування:

а) історією;                                             в) політологією;

б) філософією;                                       г) економічною теорією.

 

9. Яка з названих наук виконує відносно ІДПЗК методологічну роль, пропонуючи способи і підходи вивчення предмета:

а) історія;                                                в) політологія;

б) філософія;                                          г) економічна теорія.

 

10. Яка з названих наук як і ІДПЗК вивчає закономірності виникнення, функціонування та розвитку влади в суспільстві:

а) історія;                                                в) політологія;

б) філософія;                                          г) економічна теорія.

 

11. Яка з названих наук вивчає спосіб виробництва і допомагає ІДПЗК визначити та зрозуміти правові форми, в яких закріплюються суспільно-економічні відносини:

а) історія;                                                в) політологія;

б) філософія;                                          г) економічна теорія.

 

12. Який з названих об’єктів не відносять до джерел ІДПЗК:

а) збірники законів;                               в) пам’ятки мистецтва;

б) юридичні акти;                  г) історико-філософські твори про                 устрій держави.

Стародавній світ