Держава і право Стародавнього Єгипту

 

1. Яка з названих рис не була притаманна суспільствам Стародавнього Сходу:

а) сільська община;                                               в) класичне рабство;

б) замкнені соціальні групи;                 г) важлива роль жрецтва.

 

2. Яка з названих рис не була притаманна державам Стародавнього Сходу:

а) взаємодія з іншими державними утвореннями;

б) східна деспотія;

в) залишки військової демократії;

г) прив’язаність до великих рік.

 

3. Яка з названих рис не була характерною для права країн Стародавнього Сходу:

а) звичаєве право як джерело;

б) поділ на галузі права;

в) наявність пережитків первісної доби;

г) великий вплив релігії та традицій.

 

4. Яка з названих рис не притаманна східній деспотії:

а) необмеженість влади правителя;

б) обожнення його особи або влади;

в) обов’язкове виконання жрецьких функцій;

г) підтримка і будівництво іригаційних систем.

 

5. Яке заняття людей обумовило прив’язаність держав Стародавнього Сходу до великих річок:

а) ремісництво;                                      в) землеробство;   

б) скотарство;                                                        г) торгівля.

 

6. Який з названих органів не був характерним для військової демократії:

а) народні збори;                                    в) колегія жреців;

б) рада старійшин;                                 г) військовий вождь.

 

7. Основними виробниками матеріальних благ у країнах Стародавнього Сходу були:

а) жреці;                                                  в) раби;

б) вільні селяни-общинники;                                г) купці.

 

8. Найбільш поширеного розвитку кастовий лад (поділ) набув у:

а) Єгипті;                                                                в) Індії;

б) Вавилоні;                                                           г) Китаї.

 

9. Який з названих царів Єгипту не створював збірників законів:

а) Ехнатон;

б) Сеті І;

в) Бокхорис.

 

10. Хто з названих фараонів об’єднав Верхнє і Нижнє царства в одну державу:

а) Ехнатон (Аменхотеп IV);                  в) Бокхорис;

б) Нармер  (Міна);                                 г) Тутанхамон.

 

11. Коли утворилася єдина Єгипетська держава:

а) у IV тис. до н.е.;                                

б) на рубежі IV-ІІІ ст. до н.е.;

в) на рубежі IV-ІІІ тис. до н.е.;

г) у ІІІ тис. до н.е.

 

12. За формою управління Давньоєгипетська держава була:

а) республікою;                                      в) абсолютною монархією;

б) тиранією;                                                            г) східною деспотією.

 

13. Хто з названих фараонів вів боротьбу із жрецями:

а) Ехнатон (Аменхотеп IV);                  в) Бокхорис;

б) Нармер  (Міна);                                 г) Тутанхамон.

 

14. Яка функція не відносилася до компетенції джаті (чаті):

а) адміністративна;                                                в) військова;

б) судова;                                                               г) фінансова.

 

15. Місцеву адміністрацію в Єгипті очолювали:

а) джаті;                                                  в) «казначеї бога»;

б) номархи;                                                            г) писці.

 

16. Який з названих судів в Єгипті був найнижчим:

а) суди сару;                                                           в) храмовий суд;

б) суд номарха;                                      г) судова колегія 30-ти.

 

17. Раби у Стародавньому Єгипті мали право:

а) мати сім’ю;

б) продавати своє майно з аукціону;

в) виступати обвинувачем у суді;

г) найматися в армію.

 

18. Кого в Єгипті називали «неджес» («малі люди»):

а) селян-общинників;                                            в) служилу аристократію;

б) жреців;                                                               г) родову аристократію.

 

19. Кого в Єгипетських текстах позначали терміном «голови»:

а) селян-общинників;                                            в) ремісників;

б) жреців;                                                               г) рабів.

 

20. З названого виділіть те, чим не могли володіти раби у Ст. Єгипті:

а) ділянка землі;                                    в) знаряддя праці;

б) власні раби;                                                        г) зброя.

 

21. Які з названих писемних пам’яток історії Стародавнього Єгипту мають правовий характер (дві):

а) кодекс Сеті І;                                     в) кодекс царя Бокхоріса;

б) Тексти пірамід;                                  г) праця жерця Манефона.

 

22. Якого виду власності на землю не було в Єгипті:

а) державної;                                                          в) общинної;

б) храмової;                                                           г) рабської.

 

23. Делікти – це зобов’язання, що виникали внаслідок:

а) укладення договору позики;

б) заподіяння шкоди особі або майну;

в) побиття боржника палками;

г) боргового рабства.

 

24. Якого виду договорів не знало давньоєгипетське право:

а) оренди;                                                               в) товариства;

б) найму;                                                                г) позики.

 

25. У спадковому праві Єгипту діяв принцип майорату. Це означає що:

а) все майно успадковував старший син;

б) нерухомість успадковував старший син;

в) майно успадковував молодший син;

г) рівноправними спадкоємцями були всі діти.

 

26. Серед названих покарань, якого не існувало у Стародавньому Єгипті:

а) саджання на кіл;                 в) обрізання вух і носа;

б) конфіскація майна;                            г) знищення тіла після страти.

 

27. До найтяжчих злочинів в Єгипті не належало:

а) вбивство людини;                                              в) крадіжка з храму;

б) вбивство кішки;                                                г) хабарництво.

 

28. На яку частку майна мала право дружина у Стародавньому Єгипті у випадку розлучення:

а) на власне придане;

б) на придане і подарунки чоловіка;

в) на половину майна чоловіка;

г) на половину майна, набутого протягом подружнього життя.