Держава і право в країнах Месопотамії

 

1. «Месопотамія» в перекладі з грецької означає:

а) Міжгір’я;                                                            в) Чорна земля;

б) Межиріччя;                                                        г) Країна повеней.

 

2. Месопотамія розташована між річками (дві):

а) Ніл;                                                                     в) Ганг;

б) Тигр;                                                   г) Євфрат.

 

3. Найдавнішими жителями Месопотамії були:

а) скіфи;                                                  в) шумери;

б) араби;                                                 г) аккадці.

 

4. Східна деспотія утвердилася в Месопотамії за правління:

а) Хаммурапі;                                                        в) Саргона;

б) Ур-Наму;                                                           г) Сеті І.

 

5. Засновником Вавилонської держави став:

а) Хаммурапі;                                                        в) Саргон;

б) Ур-Наму;                                                           г) Сеті І.

 

6. Хто з названих правителів зайвий:

а) Хаммурапі;                                                        в) Саргон;

б) Ур-Наму;                                                           г) Сеті І.

 

7. Титул вавилонського правителя був:

а) нубанда;                                                              в) лугаль;

б) ісакку;                                                                г) раджа.

 

8. Візир у Давньому Вавилоні носив титул:

а) нубанда;                                                              в) лугаль;

б) ісакку;                                                                г) раджа.

 

9. Хто з названих чиновників Давнього Вавилону зайвий:

а) нубанда;                                                              в) шаккаку;

б) ісакку;                                                                г) рабіану.

 

10. Губернатори у Давньовавилонському царстві називалися:

а) нубанда;                                                              в) шаккаку;

б) ісакку;                                                                г) рабіану.

 

11. Що таке «ілку»:

а) посадова особа;                  в) земельний наділ за службу;

б) винагорода сріблом;         г) сільська община.

 

12. З названих категорій населення Давньовавилонського царства визначте купців:

а) тамкари;                                                             в) мушкенум;

б) авілум;                                                               г) вардум.

 

13. З названих категорій населення Давньовавилонського царства визначте рабів:

а) тамкари;                                                             в) мушкенум;

б) авілум;                                                               г) вардум.

 

14. З названих категорій населення Давньовавилонського царства визначте категорії вільного населення (дві):

а) тамкари;                                                             в) мушкенум;

б) авілум;                                                               г) вардум.

 

15. Селяни і ремісники відносилися у Давньому Вавилоні до:

а) тамкарів;                                                            в) мушкенумів;

б) авілумів;                                                            г) вардумів.

 

16. Аристократія у Давньому Вавилоні належала до категорії:

а) тамкарів;                                                            в) мушкенумів;

б) авілумів;                                                            г) вардумів.

 

17. Воїни у Давньому Вавилоні називалися (два):

а) баірум;                                                                в) мушкенум;

б) редум;                                                                г) вардум.

 

18. Яка з названих пам’яток права зайва:

а) закони Ур-Наму;                                               в) кодекс Сеті І;

б) кодекс міста Ешнуни;                       г) закони Хаммурапі.

 

19. Який з вказаних елементів відсутній в законах Хаммурапі:

а) нумерація;                                                          в) 282 статті;

б) вступ;                                                 г) епілог.

 

20. Яка з названих форм власності була відсутня у Стародавньому Вавилоні:

а) общинна;                                                            в) державна;

б) міська;                                                                г) храмова.

 

21. Яка з названих угод не могла бути чинною у Давньому Вавилоні:

а) зберігання зерна;                                               в) продаж ілку;

б) позика грошей;                                  г) найм раба.

 

22. Шлюб у Давньому Вавилоні укладався:

а) молодими;                                                          в) з ініціативи нареченого;

б) батьками молодих;                                           г) з ініціативи нареченої.

 

23. Право на спадок мали:

а) лише сини;                                                          в) лише доньки;

б) старший син;                                      г) діти обох статей.

 

24. Принцип, за яким покарання мало бути таким самим як заподіяна шкода називається:

а) евікція;                                                               в) ордалії;

б) таліон;                                                                г) ілку.

 

25. Різноманітні випробування, які застосовувалися у судовому процесі Стародавнього Вавилону за відсутності доказів, називалися:

а) евікція;                                                               в) ордалії;

б) таліон;                                                                г) ілку.

 

26. Гарантії продавця покупцю в тому, що річ не крадена, називається:

а) евікція;                                                               в) ордалії;

б) таліон;                                                                г) ілку.