Держава і право Стародавньої Індії

 

1. Які з названих річок протікають на території Індії (дві):

а) Ніл;                                                                     в) Інд;

б) Ганг;                                                   г) Тигр.

 

2. Найдавнішими з державних утворень на території Індії були (два):

а) Мохеджо-Даро;                                 в) Хараппа;

б) Ахетатон;                                                           г) Ніппур.

 

3. Пам’ятки давньоіндійської літератури, від яких отримав свою назву період в історії Індії з середини ІІ тис. до н.е. – перша половина І тис. до н.е.:

а) Сунна;                                                 в) Веди;

б) Рамаяна;                                                             г) Махабхарата.

 

4. Військовий вождь, пізніше цар у Стародавній Індії:

а) сенані;                                                 в) пурохіта;

б) лугаль;                                                               г) раджа.

 

5. Хто з названих посадовців не має відношення до Стародавньої Індії:

а) сенані;                                                 в) пурохіта;

б) лугаль;                                                               г) раджа.

 

6. Царський жрець, астролог і радник у Стародавній Індії:

а) сенані;                                                 в) пурохіта;

б) лугаль;                                                               г) раджа.

 

7. Начальник війська та охорони у Стародавній Індії:

а) сенані;                                                 в) пурохіта;

б) лугаль;                                                               г) раджа.

 

8. Династія індійських царів, представники якої у IV-II ст. до н.е. об’єднали під своєю владою майже всю територію Індії:

а) Маурії;                                                                в) Меровінги;

б) Магатха;                                                             г) Рюриковичі.

 

9. Вперше Варни згадуються у давньоіндійському гімні:

а) Пурушасукта;                                    в) Махабхарата;

б) Рамаяна;                                                             г) Закони Ману.

 

10. Замкнені верстви суспільства у Стародавній Індії називалися:

а) стани;                                                  в) варни;

б) прошарки;                                                          г) класи.

 

11. Визначте найнижчу за статусом варну Стародавньої Індії:

а) брахмани;                                                           в) вайши;

б) кшатрії;                                                              г) шудри.

 

12. Визначте найвищу за статусом варну Стародавньої Індії:

а) брахмани;                                                           в) вайши;

б) кшатрії;                                                              г) шудри.

 

13. Яка з поданих нижче варн мала обов’язок служити іншим трьом варнам:

а) брахмани;                                                           в) вайши;

б) кшатрії;                                                              г) шудри.

 

14. Яка з поданих нижче варн мала виключне право здійснювати релігійні обряди і навчати людей релігійним догмам:

а) брахмани;                                                           в) вайши;

б) кшатрії;                                                              г) шудри.

 

15. До якої з названих нижче варн належали царі та військова знать:

а) брахмани;                                                           в) вайши;

б) кшатрії;                                                              г) шудри.

 

16. До якої з названих нижче варн відносилися землероби, скотарі, ремісники та торгівці:

а) брахмани;                                                           в) вайши;

б) кшатрії;                                                              г) шудри.

 

17. Визначте соціальну групу, яка перебувала за межами варн:

а) брахмани;                                                           в) вайши;

б) чандали;                                                             г) шудри.

 

18. Належність до варни у Стародавній Індії визначалася:

а) заслугами перед царем;                     в) власними чеснотами;

б) родинними зв’язками;                      г) народженням.

 

19. Як у Стародавній Індії називали людей, народжених від заборонених брахманізмом (релігією) міжварнових шлюбів:

а) брахмани;                                                           в) вайши;

б) чандали;                                                             г) шудри.

 

20. Рабство у Стародавній Індії носило характер:

а) класичний;

б) патріархальний.

 

21. Яким терміном у Стародавній Індії позначали рабів:

а) шудри;                                                                в) голови;

б) чандали;                                                             г) даса.

 

22. Рада знаті при царі з дорадчими повноваженнями у Стародавній Індії:

а) мантріпарішад;                                   в) консисторій;

б) уітанагемот;                                                       г) парламент.

 

23. Глава царської адміністрації у Стародавній Індії:

а) сенапаті;                                                              в) пурохіта;

б) головний мантрин;                                            г) адхьякша.

 

24. Чиновник, що відповідав за державну скарбницю і збір податків у Стародавній Індії:

а) сенапаті;                                                              в) пурохіта;

б) головний мантрин;                                            г) адхьякша.

 

25. Джерелом права у Стародавній Індії був(ли):

а) Закони (кодекс) Хаммурапі;             в) Закони Ману;

б) Книга законів (Фацзін);                    г) Кодекс Сеті І.

 

26. Звичаєве право у Стародавній Індії замінили:

а) релігійно-правові збірники;                              в) конституція;

б) закони;                                                               г) едикти царів.

 

27. Яка з названих пам’яток права не має відношення до Стародавньої Індії:

а) Закони Ману;                                     в) Закони Хаммурапі;

б) Закони Наради;                                  г) Закони Брихаспаті.

 

28. Право власності на річ за давністю користування у Стародавній Індії можна було набути через термін:

а) 5 років;                                                               в) 1 рік і один день;

б) 10 років;                                                             г) 15 років.

 

29. Чи існувало у Стародавній Індії боргове рабство:

а) так;

б) ні.

 

30. Якого з названих типів договорів не існувало у праві Стародавньої Індії:

а) займу;                                                 в) купівлі-продажу;

б) найму;                                                                г) товариства.

 

31. Який з названих договорів можна було анулювати протягом наступних 10 днів після укладення:

а) займу;                                                 в) купівлі-продажу;

б) найму;                                                                г) дарування.

 

32. Яка з названих рис не є притаманною шлюбно-сімейному праву Стародавньої Індії:

а) жінка – власність чоловіка;

б) жінка могла вийти заміж лише за представника своєї варни;

в) діти – власність чоловіка;

г) чоловік інколи міг одружитися з жінкою з вищої варни.

 

33. Яка з названих рис не притаманна спадковому праву Стародавньої Індії:

а) успадкування за заповітом не існувало;

б) нерухомість отримував старший син;

в) майно успадковували сини;

г) доньки отримували по ¼ частині майна від кожного з братів для приданого.

 

34. Яка з названих рис не була притаманна карному праву Стародавньої Індії:

а) існування ордалій;

б) відповідальність общини за злочин, якщо не відомий злочинець;

в) розрізнялися форми участі і провини (умисел, необережність, рецидив, співучасть);

г) смертна кара для кшатріїв замінялася бриттям голови.

 

35. Яка з названих рис не була характерною для судового процесу у Стародавній Індії:

а) судовий процес мав інквізиційний характер;

б) судові функції здійснював цар, брахмани та общинні суди;

в) існувало 18 приводів до подання в суд;

г) участь жінок як свідків обмежувалася.