Держава і право Стародавнього Китаю

 

1. Які з названих річок протікають по території Китаю (дві):

а) Янцзи;                                                 в) Єфрат;

б) Тигр;                                                   г) Хуанхе.

 

2. Яке з названих занять населення існувало тільки у Стародавньому Китаї:

а) іригаційне землеробство;                  в) скотарство;

б) торгівля;                                                            г) шовківництво.

 

3. Перший період в історії Стародавнього Китаю з XVIII до ХІІ ст. до н.е. називають:

а) Хань;                                                  в) Шан (Інь);

б) Чжоу;                                                 г) Цинь.

 

4. Другий період в історії Стародавнього Китаю з ХІІ ст. до 221 р. до н.е. називають:

а) Хань;                                                  в) Шан (Інь);

б) Чжоу;                                                 г) Цинь.

 

5. Третій період в історії Стародавнього Китаю з 221 до 207 рр. до н.е. називають:

а) Хань;                                                  в) Шан (Інь);

б) Чжоу;                                                 г) Цинь.

 

6. Четвертий період в історії Стародавнього Китаю з 206 р. до н.е. до 220 р. н.е. називають:

а) Хань;                                                  в) Шан (Інь);

б) Чжоу;                                                 г) Цинь.

 

7. Вождь Чен Тан став засновником держави і династії:

а) Хань;                                                  в) Шан (Інь);

б) Чжоу;                                                 г) Цинь.

 

8. Яку із запропонованих теорій походження держави підтверджують події, пов’язані з утворенням першої держави у Стародавньому Китаї:

а) договірну;                                                          в) божественну;

б) завоювання;                                                       г) психологічну.

 

9. Цар у Стародавньому Китаї носив титул:

а) «незрівнянний»;                                 в) «син Амона Ра»;

б) «божественний»;                                               г) «син Неба».

 

10. Основну масу населення Стародавнього Китаю складали:

а) раби;                                                   в) міщани;

б) селяни-общинники;                                           г) пролетаріат.

 

11. Цар у Стародавньому Китаї носив титул:

а) лугаль;                                                                в) ван;

б) цезар;                                                  г) раджа.

 

12. Основною виробничою силою у Стародавньому Китаї були:

а) раби;                                                   в) міщани;

б) селяни-общинники;                                           г) пролетаріат.

 

13. Система збору податків натурою у Стародавньому Китаї, коли частина общинної землі оброблялася всією общиною і весь врожай з неї надходив царю, називалася:

а) «половинщина»;                                                в) «ілку»;

б) «колодязні поля»;                                             г) «кругова порука».

 

14. Яка з наведених рис рабства характерна для Стародавнього Китаю:

а) раби могли мати родину;

б) раби могли мати власне майно;

в) раби перебували виключно у власності держави;

г) раби не були основною виробничою силою суспільства.

 

15. Візир у царстві Чжоу Стародавнього Китаю називався:

а) ван;                                                                     в) чаті;

б) нубанда;                                                             г) сян.

 

16. Хто з названих вищих посадовців царства Чжоу у Стародавньому Китаї не входив до числа «трьох гунів»:

а) «великий полководець»;                   в) «великий учитель»;

б) «великий наставник»;                       г) «великий покровитель».

 

17. У період Шан (Інь) домінуючу роль в політичному житті Стародавнього Китаю відігравала:

а) родова знать;

б) служила знать.

 

18. У період Чжоу домінуючу роль в політичному житті Стародавнього Китаю відігравала:

а) родова знать;

б) служила знать.

 

19. Яка з наведених рис не є характерною для суспільно-економічного життя Стародавнього Китаю періоду Чжоу:

а) формується приватна власність на землю;

б) руйнується общинне землеволодіння;

в) земля стала об’єктом угод оренди і застави;

г) формується система «колодязних полів».

 

20. Засновником могутньої імперії Стародавнього Китаю у ІІІ ст. до н.е. став:

а) Чен Тан;                                                              в) Шан Ян;

б) Цинь Шихуанді;                                                г) Лю Бан.

 

21. Автором проведення реформ в період імперії Цинь був:

а) Чен Тан;                                                              в) Шан Ян;

б) Цинь Шихуанді;                                                г) Лю Бан.

 

22. Яка з названих реформ не належить до періоду Цинь у Стародавньому Китаї:

а) введено систему 18 рангів для чиновників;

б) країну поділено на 13 округів, якими управляли намісники вана;

в) запроваджено єдину систему писемності, мір і законів;

г) земля стала вільно купуватися і продаватися.

 

23. Яка з названих реформ не належить до періоду Цинь у Стародавньому Китаї:

а) введено систему 18 рангів для чиновників;

б) введено новий податок на основі системи «колодязних полів»;

в) запроваджено єдину систему писемності, мір і законів;

г) земля стала вільно купуватися і продаватися.

 

24. Хто з названих посадовців не належить до періоду Цинь Стародавнього Китаю:

а) сян;

б) лівий і правий ченсяни;

в) чиновник з культу предків імператора;

г) чиновник із зовнішніх відносин.

 

25. Хто став засновником династії Хань у Стародавньому Китаї:

а) Чен Тан;                                                              в) Шан Ян;

б) Цинь Шихуанді;                                                г) Лю Бан.

 

26. Кодекс законів Стародавнього Китаю IV ст. до н.е. називався:

а) «Кодекс Сеті І»;                 в) «Фацзін»;

б) «Закони Ману»;                 г) «Закони Цинь Шихуанді».

 

27. Якої форми власності на землю не знало право Стародавнього Китаю:

а) общинна;                                                            в) державна (царська).

б) приватна;

 

28. Якої форми договорів не знало зобов’язальне право Стародавнього Китаю:

а) обміну;                                                               в) купівлі-продажу;

б) товариства;                                                        г) оренди.

 

29. Виділіть обов’язкові умови (дві) укладення договору купівлі-продажу у Стародавньому Китаї:

а) письмова форма;

б) присутність не менше двох свідків;

в) сплата спеціального податку на користь вана;

г) реєстрація спеціальним чиновником.

 

30. Яка з названих рис не притаманна шлюбно-сімейному праву Стародавнього Китаю:

а) патріархальність;

б) шлюб укладали батьки наречених;

в) жінка мала право на частину майна;

г) абсолютна влада батька.

 

31. Розподіліть злочини Стародавнього Китаю за відповідними категоріями:

а) змова проти правителя, повстання; а) проти власності;

б) шаманство;                                                        б) військові;

в) вбивство, тілесні ушкодження;        в) релігійні;

г) крадіжка, грабунок;                                           г) державні;

д) дезертирство;                                     д) проти особи.

 

32. Якого виду покарання не знало право Стародавнього Китаю:

а) страта «трьох поколінь»;  в) кастрація;

б) вигнання;                                           г) клеймування обличчя тушшю.

Стародавній світ