Зразки тестових завдань для перевірки знань

 

1 Магдебурзьке право першим у Галицько-Волинському князівстві отримало місто:

а) Володимир-Волинський;                 б) Київ;

в) Львів;                                                г) Санок (Сянок).

 

2 На чолі апарату управління князівського домену в Галицько-Волинському князівстві стояв:

а) двірський;                                                         б) канцлер;

в) стольник;                                                          г) посадник.

 

3 Вид покарання, що з’явився у Галицько-Волинському князівстві:

а) віра;                                                   б) потік і розграбування;

в) смертна кара;                                    г) головщина.

 

4 Об’єднання ремісників у Галицько-Волинському князівстві називалися:

а) корпораціями;                                  б) цехами;

в) ротаціями;                                                        г) братствами.

 

5 Визначте зайве серед князівств Південно-Західної Русі.

а) Галицько-Волинське;                      б) Київське;

в) Володимиро-Суздальське;             г) Переяславське.