Зразки тестових завдань для перевірки знань

 

1 Городельська унія була підписана у:

а) 1385 р.;                                                             б) 1410 р.;

в) 1389 р.;                                                             г) 1413 р.

 

2 “Тягло” – це:

а) податок з вільних селян;                 б) норма відробітку селян;

в) податок на утримання війська;       г) покарання за злочин.

 

3 Громадське віче у Литовсько-Руській державі називалося:

а) “хороші люди”;                                б) “копа”;

в) “толока”;                                                          г) “гвалт”.

 

4 Лава у містах, які користувалися Магдебурзьким правом, означала:

а) місце для засідань магістрата;

б) судовий орган при магістраті;

в) дорадчий орган при міському голові;

г) місце для торгівлі у містах.

 

5 До середини XVI ст. давність роду і вотчинне землеволодіння були ознаками:

а) панів;                                                 б) шляхти;

в) панцирних слуг;                                               г) духовенства.