Зразки тестових завдань для перевірки знань

 

1 Нормами звичаєвого права регламентувалася діяльність суду:

а) доменіального;                                 б) копного;

в) земського;                                                        г) підкоморського.

 

2 Вено – це:

а) штраф на користь міста;

б) штраф родичам загиблого;            

в) частина майна, яке виділяв чоловік своїй майбутній дружині;

г) придане нареченої.

 

3 Визначте зайве джерело права у Великому князівстві Литовському в середині ХVІ ст.:

а) Литовський статут 1566 р.;                            

б) звичаєве право;

в) збірники Магдебурзького права;  

г) “Руська Правда”.

 

4 За ІІ Литовським статутом суб’єктом злочину виступала особа, яка досягла:

а) 10 років;                                                           б) 14 років;

в) 16 років;                                                           г) 18 років.

 

5 Так зване “виволання” відносять до:

а) майнового покарання;                     б) тілесного покарання;

в) умовного покарання;                       г) спеціального покарання.