Зразки тестових завдань для перевірки знань

 

1 Нижча ланка парламентської системи Речі Посполитої:

а) сенат;                                                 б) шляхетські сеймики;

в) Великий вальний сойм;                  г) земські суди.

 

2 У 1635 р. на українських землях Речі Посполитої було створено воєводство:

а) Белзьке;                                                            б) Подільське;

в) Брацлавське;                                    г) Чернігівське.

 

3 Суди над залежним від церкви населенням у Речі Посполитій називалися:

а) гродськими;                                      б) духовними;

в) підкоморськими;                                             г) доменіальними.

 

4 За вбивство шляхтича штраф складав:

а) 5 гривень;                                                         б) 10 гривень;

в) 30 гривень;                                       г) 60 гривень.

 

5 Визначте зайве серед джерел права Речі Посполитої середини XVI – першої половини XVII ст.

а) “Руська Правда”;             

б) Литовський статут;

в) “Статті Магдебурзького права”;

г) звичаєве козацьке право.