Анотація

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

 

 

Історія держави і права України. Ч.1 - В.М.Власенко

 

Конспект лекцій

для студентів спеціальності

“Правознавство”

У двох частинах

Частина 1

 

 

 

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри історії

як конспект лекцій з дисципліни

“Історія держави і права України”.

Протокол №11 від 26.06.2008 р.

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Вид-во СумДУ

2008

Історія держави і права України: Конспект лекцій: У 2-х частинах / Укладач В.М.Власенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – 166 с.

 

 

Кафедра історії