Зразки тестових завдань для перевірки знань

 

1 Перша Малоросійська колегія діяла в Україні у:

а) 1720-1725 рр.;                                  б) 1722-1727 рр.;

в) 1722-1725 рр.;                                  г) 1723-1727 р.

 

2 Полкова старшина належала до:

а) бунчукового товариства;                 б) військового товариства;

в) значкового товариства;                   г) головного товариства.

 

3 Військові товариші безпосередньо перебували у юрисдикції:

а) гетьмана;                                                          б) полковника;

в) сотника;                                                           

г) Генеральної військової канцелярії.

 

4 Стація – це:

а) податок на утримання війська;      

б) служба реєстрового козака;

в) відпрацювання панщини;

г) податок на виробництво горілки.

 

5 Знайдіть зайвий серед полків Гетьманщини.

а) Полтавський;                                    б) Прилуцький;

в) Сумський;                                                        г) Чернігівський.