Зразки тестових завдань для перевірки знань

 

1 Судова реформа за правління гетьмана К.Розумовського відбулася у:

а) 1760-1763 рр.;                                  б) 1764-1765 рр.;

в) 1763-1765 рр.;                                  г) 1783-1785 рр.

 

2 Визначте збірник українського права, підготовлений Ф.Чуйкевичем (приватна кодифікація):

а) “Права, за якими судиться малоросійський народ”;

б) “Процес короткий наказний”;

в) “Суд і розправа в правах малоросійських”;

г) “Екстракт малоросійських прав”.

 

3 Викресліть зайве серед договірних статей, що укладалися між українськими гетьманами і російськими царями.

а) Березневі статті 1654 р.;                  б) Московські статті 1665 р.;

в) Гадяцький трактат 1658 р.;             г) Коломацькі статті 1687 р.

 

4 Питання законності шлюбів та їх розірвання належали до компетенції:

а) общинних судів;                                               б) сотенних судів;

в) церковних судів;                                              г) підкоморських судів.

 

5 Суб’єктами злочину вважалися особи, яким виповнилося:

а) 14 років;                                                           б) 18 років;                           

в) 16 років;                                                           г) 20 років.