Зразки тестових завдань для перевірки знань

 

1 Зайвою у складі Малоросійського генерал-губернаторства була губернія:

а) Харківська;                                       б) Чернігівська;

в) Полтавська;                                      г) Катеринославська.

 

2 Земства на початку ХХ ст. були створені у губерніях:

а) Волинській, Подільській, Київській;

б) Катеринославській, Таврійській, Херсонській;

в) Полтавській, Харківській, Чернігівській;

г) Закарпатській, Галицькій, Белзькій.             

 

3 Визначте зайвий серед станів.

а) військові;                                                          б) селяни;

в) дворяни;                                                           г) духовенство.

 

4 З появою якого вищого органу влади Російська імперія перетворилася на обмежену монархію?

а) Державної ради;                                               б) Кабінету міністрів;

в) Державної думи;                                              г) генерал-губернатора.

 

5 Визначте зайве серед органів місцевого самоврядування на українських землях у другій половині ХІХ ст.:

а) земське зібрання;                                             б) міська дума;

в) губернське правління;                     г) волосний схід.