Зразки тестових завдань для перевірки знань

 

1 Остання кодифікація українського права завершилася у 1807 р. виданням:

а) Зібрання малоросійських прав 1807 р.;

б) Статуту прав малоросійських;

в) Повного зібрання законів Російської імперії;

г) Зводу законів Російської імперії.

 

2 Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. вищою судовою інстанцією в імперії був(ла):

а) Сенат;                                                б) окружний суд;

в) судова палата;                                  г) з’їзд мирових суддів.

 

3 Хто очолив групу, що у 1804-1808 рр. працювала над кодифікацією права Лівобережної України?

а) П.Завадовський;                                              б) О.Повстанський;

в) М.Сперанський;                                               г) Ф.Давидович.

 

4 Комерційний суд з 1808 р. діяв у:

а) Одесі;                                                б) Катеринославі;

в) Києві;                                                г) Полтаві.

 

5 Визначте зайве серед змін, що сталися у судовій системі внаслідок судової реформи 1864 р.:

а) рівність усіх перед судом;              

б) відокремленість суду від адміністрації;

в) становий характер суду;                                 

г) виборність мирових суддів.