ЗМІСТ

                                                                                                                                             С.

 

Передмова………………………………………………….              4

Лекція 1. Вступ. Стародавні держави і право на території України………………………………………………………          6

Лекція 2. Виникнення і розвиток держави Київська Русь.              20

Лекція 3. Правова система Київської Русі………...………             32

Лекція 4. Галицько-Волинська держава…………………..             45

Лекція 5. Литовсько-Руська держава (xiv-xvi ст.)……..  55

Лекція 6. Право і суд Литовсько-Руської

держави (xiv-xvi ст.)………………………………            66

Лекція 7. Українські землі у складі Речі Посполитої

(друга половина xvІ – друга половина xviІ ст.)…            78

Лекція 8. Держава і право на початку Української

революції ХVІІ ст. (1648-1654 рр.)……………………..….            91

Лекція 9. Суспільно-політичний лад козацько-гетьманської держави (друга половина ХVІІ – ХVІІІ cт.)…………….         …      103

Лекція 10. Право козацько-гетьманської держави

(друга половина ХVІІ - ХVІІІ ст.)………………………….      115

Лекція 11. Україна у складі Російської імперії

у ХІХ – на початку ХХ ст. ……..…………………………..       130

Лекція 12. Суд і правова система України у складі

Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. …………….      143

Лекція 13. Правове становище українських земель

у складі Австрійської імперії (1772-1918 рр.)……………..      155