Зразки тестових завдань для перевірки знань

 

1 Вищим законодавчим органом у Скіфії був(ла):

а) рада старійшин;                                б) народні збори;

в) царська рада;                                    г) цар.

 

2 Після 63 р. до н.е. царі Боспорського царства:

а) обиралися герусією;

б) обиралися на народних зборах;

в) спадкували владу після смерті батька;

г) затверджувалися римським імператором.

 

3 Поява першої грецької колонії – міста-держави у Північному Причорномор’ї датується:

а) VIII ст. до н.е.;                                  б) VI  ст. до н.е.;

в) VII ст. до н.е.;                                   г) V ст. до н.е.

 

4 Смертна кара у Скіфії призначалася за такий злочин:

а) згвалтування;                                   б) відступ від віри батьків;

в) крадіжка;                                                          г) вбивство чужого раба.

 

5 Визначте зайвого серед українських дослідників історії держави і права України.

а) Д.Багалій;                                                         б) А.Черніловський;

в) М.Василенко;                                   г) Р.Лащенко.