Зразки тестових завдань для перевірки знань

 

1 Співправління синів Ярослава Мудрого Ізяслава, Святослава і Всеволода в історичній літературі називається:

а) дуумвіратом;                                    б) васалітетом;                     

в) триумвіратом;                                  г) колонатом.

 

2 Визначте найнижчу за правовим становищем верству населення у Давньоруській державі.

а) закупи;                                                              б) чорне духівництво;

в) смерди;                                                             г) холопи.

 

3 Вищим законодавчим органом влади у Київській Русі був(ла):

а) князь;                                               б) боярська рада;

в) церковна рада;                                  г) віче.

 

4 Система управління, за якою слуги князя з часом перетворилися на державних урядовців, називалася:

а) вотчинною;                                       б) намісницькою;

в) десятковою;                                     г) двірцево-вотчинною.

 

5 Суди землевласника над залежними селянами називалися:

а) князівськими;                                   б) церковними;

в) вотчинними;                                     д) общинними.