Анотація

Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень - О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

 

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І

ПРИЙНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ

 

 

Курс лекцій

 

для студентів факультету економіки та менеджменту

спеціальності 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю»

денної форми навчання

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні

кафедри маркетингу

як курс лекцій

з дисципліни «Системний аналіз і

прийняття інноваційних рішень».

Протокол № 39 від 08.06.2010 р.

 

 

 

 

 

 

Суми

Сумський державний університет

2010

Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень - О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко

 

Кафедра маркетингу

 

Робота виконувалася за рахунок бюджетних коштів МОН України, наданих як грант Президента країни на виконання науково-дослідної роботи GP/F27/0080 «Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком».