4.2. Особливості прийняття рішень в інноваційній діяльності