ЗМІСТ

 

ВСТУП ………………………………………………………………………             4

1. СИСТЕМА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ ………………………..        5

1.1. Поняття, основні ознаки та класифікація систем ………………   5

1.2. Типологія структур, морфологічний та інформаційний опис системи ………………………………………………………………….       11

1.3. Морфологічний та інформаційний опис системи ………………..               14

1.4. Управління в системі та управління системою …………………  14

1.5. НТР як система. Якісні аспекти розвитку техніки ……………… 16

2 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ………………….            19

2.1. Сутність та принципи системного аналізу ……………………….                19

2.2. Категорійний апарат системного аналізу ……………………….. 23

2.3. Етапи системного аналізу ………………………………………… 27

3 МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ …………………..            29

3.1. Поняття проблеми, симптому, тенденції, вирішення проблеми. Основні компоненти системного аналізу …………………………….                 29

3.2. Методи та процедури системного аналізу ……………………….               30

3.3. Сутність та зміст власних інструментів системної методології ...              37

3.4. Поняття моделі, її види та етапи побудови ………………………               40

3.5. Методи моделювання систем …………………………………….. 41

4. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ………………………………………………………………     57

4.1. Місце і значення прийняття інноваційних рішень. Типологія інноваційних рішень ……………………………………………………     57

4.2. Особливості прийняття рішень в інноваційній діяльності ……. 60

5. МЕТОДИКА ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ ………………………………………………                62

5.1. Організаційна структура управління з підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень ……………………………………….               62

5.2. Основні механізми прийняття інноваційних рішень …………….               68

5.3. Етапи прийняття та реалізації управлінських рішень ………....  72

6. ЛОГІЧНІ І КІЛЬКІСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОБЛЕМ …………………………………………….      77

6.1. Інструменти аналізу альтернатив і прийняття управлінських рішень. Критерії вибору рішень ………………………………………      77

6.2. Прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності ………..  79

7. РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ ……………………………..           87

7.1. Сутність контролю інноваційних рішень ……………………….. 87

7.2. Контролінг інноваційних рішень ………………………………..  88

7.3. Аудит інноваційної діяльності: сутність та процес ……………...               90

7.4. Технологічний аудит як метод перевірки реалізації інноваційних рішень ……………………………………………………     92

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ …………………………………………………..              104