О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів

Просмотров: 4929Похожие книги

О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів

А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем

Власенко А. М. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих сільської місцевості

И.В.Савельев - Курс общей физики, том II. Электричество

Попадинець В.М. - Оптимізація хірургічного лікування ушкоджень селезінки з урахуванням архітектоніки її судин