3 МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Структура управління корпорацією (акціонерним товариством) у конкретній країні визначається декількома факторами:

законодавством і різними нормативними актами, що регулюють права й обов'язки всіх зацікавлених сторін;

фактично сформованою структурою управління в даній країні;

статутом кожного акціонерного товариства.

У кожній країні структура управління акціонерними товариствами має певні характеристики й складові елементи, які відрізняють її від структур інших країн. На даний момент дослідники виділяють чотири основних моделі управління акціонерними товариствами: англо-американська, німецька, японська і перехідна модель.

Основні ознаки або елементи кожної моделі  - це:

ключові учасники акціонерного товариства або корпорації;

розмір пакетів акцій;

кількість акціонерів, що безпосередньо беруть участь в управлінні корпорацією;

склад ради директорів (або рад - у німецькій моделі);

законодавчі норми;

вимоги до розкриття інформації для корпорацій, включених у лістинг;

корпоративні дії, що потребують схвалення акціонерів;

механізм взаємодії між ключовими учасниками.

Процес формування певної моделі управління динамічний: структура корпоративного управління завжди відповідає умовам і особливостям конкретної країни.