4 ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА ЯК ОБ`ЄКТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ