4.2 Процедура створення господарського товариства

Процедура створення господарського товариства відбувається у кілька етапів:

організація товариства – на даному етапі визначається коло засновників (учасників) товариства, розробляються та затверджуються установчі документи товариства, повністю або частково формується початковий капітал;

державна реєстрація господарського товариства.

Державна реєстрація суб'єктів господарювання проводиться у виконавчому комітеті міської, районної ради або в районній державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб'єкта, якщо інше не передбачено законом.

Для державної реєстрації суб'єкта господарювання подаються такі документи:

1) рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним

(ними) органу у випадках, передбачених законом;

2) установчі документи (для статутних товариств – статут та установчий договір, для договірних тільки установчий договір; при реєстрації акціонерних товариств подається також протокол установчих зборів, на яких були прийняті рішення про створення товариства та затвердження статуту).

3) рішення Антимонопольного комітету України про згоду на створення, реорганізацію (злиття, приєднання) суб'єктів господарювання у випадках, передбачених законом;

4) документ (документи), що засвідчує сплату засновником (засновниками) внеску до статутного капіталу суб'єкта господарювання в розмірі, встановленому законом;

5) реєстраційна картка встановленого зразка;

6) документ, що засвідчує сплату коштів за державну реєстрацію.

При створенні у процесі приватизації та/або корпоратизації

відкритих акціонерних товариств повинен також бути поданий звіт про наслідки підписки на акції, затверджений Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Державна реєстрація суб'єктів господарювання здійснюється у строк не більше десяти днів з дня подання документів. Реєструючий орган зобов'язаний впродовж цього строку видати суб'єкту господарювання свідоцтво про його державну реєстрацію.

Підставою для відмови у державній реєстрації є порушення встановленого законом порядку створення суб'єкта господарювання або недостовірність чи невідповідність вимогам законодавства документів, що подаються для його реєстрації. Відмова у реєстрації суб'єкта господарювання з інших мотивів не допускається.