5 АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ЯК ОБ’ЄКТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ