6.1 Принципи побудови системи управління акціонерним товариством

Система корпоративного управління в акціонерному товаристві повинна забезпечувати:

•              стратегічне управління товариством;

•              ефективний нагляд за діяльністю правління з боку спостережної ради;

•              відповідальність самої ради перед акціонерами.

Основними принципами побудови системи органів управління акціонерного товариства є:

1)  розмежування компетенції між органами управління;

2) централізація функцій управління й контролю за діяльністю товариства;

3) використання в управлінні методу «підпорядкування меншості - більшості»;

4) застосування важелів управління, спрямованих на захист інтересів меншості.