7.2 Форми корпоративного капіталу

В Україні власність господарського товариства вважається колективною, а капітал може складатися із таких елементів:

- майна, що було передане йому у власність засновниками;

- продукції, виробленої товариством у результаті господарчої діяльності;

- отриманих доходів;

- іншого майна, що придбане у відповідності до законодавчих норм.

Як внески засновників при формуванні товариства можуть виступати:

- будівлі;

- споруди;

- обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами

- інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності);

- кошти, у тому числі в іноземній валюті.

Для формування статутного капіталу забороняється використовувати:

- бюджетні кошти;

- кошти, одержані в кредит та під заставу.

З моменту передачі внесків до статутного капіталу акціонери набувають корпоративні права, а товариство – право розпоряджатися отриманими коштами на свій розсуд.