9.2.   Нормативна база функціонування державного корпоративного сектору

У цілому управління державним корпоративним сектором в Україні можна поділити на три блоки:

1) створення загальної нормативно-правової бази функціонування економіки;

2) пряме управління державними підприємствами;

3) управління певною державною часткою статутного фонду господарських товариств.

Перший блок полягає в розробленні законів та підзаконних актів економічної спрямованості, оскільки усі підприємства здійснюють діяльність у цьому нормативно-економічному полі. До основних законів можна віднести:

Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV.

Закон України „Про акціонерні товариства” вiд 17.09.2008 № 514-VI.

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96 № 448/96.

Закон України „Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2001 N 2210-III.

Закон України „Про Антимонопольний комітет України” від 26.10.93 N 3659-XII.

Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави” №702 від 12.05.07.

Закон України „Про управління об'єктами державної власності” N 185-V від 21.09.06.

Другий блок застосовується у випадках, коли держава є єдиним власником акціонерного товариства і керує його діяльністю через менеджмент підприємства. Третій блок державного управління впливає на діяльність корпорації відповідно до наявності державного пакета корпоративних цінних паперів.

Заходи, що належать до першого блоку, здійснюються органами центральної державної влади, які мають право приймати рішення, що мають законодавчу силу. Заходи в рамках інших двох блоків впроваджуються лише органами виконавчої влади.