11.2 Основні види професійної діяльності на фондовому ринку

На фондовому ринку здійснюються такі види професійної діяльності:

- діяльність з торгівлі цінними паперами;

- діяльність з управління активами інституційних інвесторів;

-депозитарна діяльність;

- діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.

Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає:

- брокерську діяльність;

- дилерську діяльність;

- андеррайтинг;

- діяльність з управління цінними паперами.

Брокер – торговий або фінансовий агент, що діє самостійно або від імені біржі як посередник при укладанні угод купівлі-продажу за рахунок клієнта. Брокером може бути банк або інша фінансова установа, що за винагороду виконує посередницькі функції.

Дилер – професійний учасник ринку цінних паперів що укладає договори щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу.

Андеррайтинг - розміщення (продаж) цінних паперів, торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента.

Діяльність з управління цінними паперами - діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду впродовж визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та грошовими коштами, які належать на правах власності установнику управління, в його інтересах або в інтересах, визначених ним третіх осіб.