11.4 Найбільші фондові біржі у світі

На світовому фондовому ринку сьогодні функціонує близько 200 фондових бірж, які, з точки зору правового статусу, мають певні особливості.

Найстарішою у світі фондовою біржею вважається Амстердамська фондова біржа, заснована у 1602 р для операцій з цінними паперами Ост-Індійської компанії.

Нижче наведено п'ятнадцять найбільших фондових бірж за ринковою капіталізацією станом на 31 грудня 2010 року (у млрд доларів США):

1. NYSE Euronext - $15,970.

2. NASDAQ - $4,931.

3. Токійська фондова біржа - $3,827.

4. Лондонська фондова біржа - $3,613.

5. Шанхайська фондова біржа - $2,717.

6. Гонконгська фондова біржа - $2,711.

7. Фондова біржа Торонто - $2,170.

8. Бомбейська фондова біржа - $1,631.

9. Національна фондова біржа Індії - $1,596.

10. Фондова біржа Сан-Паулу - $1,545.

11. Австралійська фондова біржа - $1,454.

12.Франкфуртська фондова біржа (Deutsche Borse) - $1,429.

13. Шеньчженська фондова біржа  - $1,311.

14. Швейцарська біржа  - $1,229.

15. Bolsas у Mercados Españoles (Іспанія) - $1,171.

Кожна країна розвиває діяльність фондових бірж, виходячи з національних, економічних та інших особливостей. Однак загалом усі вони належать до однієї з двох біржових систем, а саме моноцентричної або поліцентричної.

Моноцентрична біржова система - абсолютно домінуюче становище займає одна біржа, яка є фінансовим центром країни, інші функціонують на регіональному рівні і вирішують місцеві фінансові проблеми. Так, наприклад, в Англії у центрі біржової діяльності знаходиться міжнародна Лондонська фондова біржа, а регіональні фондові біржі, які фактично втратили самостійність, підпорядковані їй. Така система діє і в інших країнах, зокрема, у Франції та Японії.

Поліцентрична система передбачає при функціонуванні основної, тобто найсильнішої з точки зору фінансових оцінок, діяльність ще кількох фондових бірж з високою питомою вагою біржового обороту. Така система біржової діяльності характерна для Австралії, Німеччини, Канади.

У США склалася біржова система, яка акумулювала основні ознаки як моноцентричної, так і поліцентричної системи. Так, при пануванні Нью-Йоркської фондової біржі регіональні фондові біржі функціонують у межах загальнодержавної системи (Американська, Середньозахідна, Філадельфійська, Тихоокеанська, Бостонська).