11.8 Фондові індекси в Україні

Індекс українських акцій «Ukrainian Equities Index» скорочено «UX», індикатор, який розраховує ВАТ "Українська біржа". Індекс розраховується протягом торговельної сесії кожні 15 секунд. Перше значення індексу є значенням відкриття, останнє значення індексу - значенням закриття.

На вітчизняному фондовому ринку від 1997 р. розраховують дві модифікації фондового індексу КАС-20 — простий і зважений. Методика його розрахунку відповідає світовим стандартам і ґрунтується на зміні ринкової капіталізації компаній, які входять до бази індексу. Даний індекс відбиває динаміку розвитку ринку цінних паперів України, його зростання або спад.

Компанія «Альфа-капітал» розраховує індекси для металургійної, хімічної, енергетичної, нафтогазової, машинобудівної галузей відповідно.

Фахівці інвестиційної компанії «Проспект Інвестментс» розраховують ще один індекс українського ринку цінних паперів — РroU-50. В основу розрахунку індексу покладено стандартну методику капіталізованих індексів. Капіталізація кожного емітента визначається множенням загальної кількості акцій цього емітента на ціну, розраховану як середньозважена ціна попиту учасників ринку, які котирують ці акції.

Індекс ПФТС — це середнє для найліквідніших українських акцій, що мають найбільшу ринкову капіталізацію. Його розраховують щотижня у гривнях і доларах на підставі реальних угод і твердих котирувань у ПФТС. Частка акцій компаній, що включається до індексу та обертається на ринку, має перевищувати 10% від їхньої загальної кількості. Компоненти індексу зважують на підставі ринкової капіталізації, однак частку держави і стратегічного інвестора, як правило, виключають. Склад індексу переглядають на відповідність зазначеним критеріям щомісяця, а в разі потреби вносять певні зміни.

Лістинг – це внесення цінних паперів до списку цінних паперів, які котируються на фондовій біржі або можуть бути предметом укладення угод в торговельно-інформаційній системі, якщо це передбачено їх правилами.

Котирувальний список - частина біржового реєстру, що містить інформацію щодо цінних паперів відповідного рівня лістингу. Розрізняють котирувальний список першого рівня лістингу та котирувальний список другого рівня лістингу.

Внесення цінних паперів до біржового реєстру здійснюється лише за ініціативи емітента цих цінних паперів.  

Мінімальні вимоги для акцій, які вносяться до першого рівня лістингу:

- емітент існує не менше трьох років;

 -вартість чистих активів емітента становить не менше      100 000 000 грн.;

- річний дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 100 000 000 грн;

-  ринкова капіталізація емітента становить не менше 100 000 000 грн;

- кожен з останніх 6 місяців з цінними паперами емітента укладалось не менше 10 біржових угод та виконувалось не менше 10 біржових контрактів, при цьому середньомісячна вартість біржових угод з цінними паперами емітента протягом останніх 6 місяців становить не менше 1 000 000 грн;

- загальна кількість акціонерів емітента становить не менше 500 осіб.

Мінімальні вимоги для акцій, які вносяться до першого рівня лістингу:

- емітент існує не менше трьох місяців;

- вартість чистих активів емітента становить не менше        50 000 000 грн;

- ринкова капіталізація емітента становить суму, не меншу    50 000 000 грн;

-  кожен з останніх трьох місяців з цінними паперами емітента укладалося не менше 10 біржових угод та виконувалося не менше 10 біржових контрактів, при цьому середньомісячна вартість біржових угод з цінними паперами емітента впродовж останніх трьох місяців становить не менше 250000 грн.

Емітентам рекомендується дотримуватися Принципів корпоративного управління.

Цінні папери, що не відповідають вимогам лістингу, заносяться до біржового списку як позалістингові цінні папери.