1.2 Поняття та ознаки корпорації

Корпорація - це особлива форма організації підприємницької діяльності, яка регламентується спеціальним законодавством, що закріплює пайову власність з правом її вільної передачі іншим учасникам корпоративних відносин, а також юридичний статус і концентрацію управлінських функцій у руках верхнього рівня професійних менеджерів.

Незважаючи на деякі відмінності у визначенні корпорації у правовому полі різних країн, корпоративна форма господарювання має наступні спільні ознаки.

Відокремленість. Економісти та юристи США під поняттям корпорація розуміють правову форму бізнесу, в якій власники капіталу чітко відокремлені від менеджменту компанії. В об'єднаннях капіталів домінує майновий елемент - для участі в них потрібно зробити майновий внесок, тоді як персональні об'єднання передбачають особисту участь в управлінні.

Обмежена відповідальність. Акціонер ризикує тільки тією часткою майна, яка внесена ним як вклад до статутного капіталу товариства.

Централізація управління. Корпорація є юридичною особою. Таким чином, учасниками господарської діяльності виступає не група суб’єктів (акціонерів), а єдиний об’єкт права - акціонерне товариство.

Вільна передача часток власності. Акції публічного акціонерного товариства можуть бути вільно продані іншому власнику, що забезпечує існування корпорації довгий час, незалежно від того, чи можуть її учасники брати участь в управлінні.

Таким чином, до корпорацій належать:

акціонерні товариства;

об’єднання акціонерних товариств та інших фірм різних сфер діяльності: промислової, комерційної, науково-технічної, маркетингової, збутової;

частина товариств з обмеженою відповідальністю, в яких існує чітке відокремлення менеджерів від власників;

окремі державні структури, які мають ознаки, притаманні корпораціям.