1.3 Види корпорацій

Класична корпоративна структура передбачає чітке розмежування власності та управління, протистояння найманих робітників власникам компанії. У ній закладено постійне суперництво між власниками капіталу та найманими менеджерами, які з часом трансформуються у боротьбу за контроль над окремими ланками діяльності компанії або за діяльністю корпорації в цілому.

Державні корпорації. Основною ознакою цих структур є те, що як корпорація тут виступає держава. Прикладами державних корпорацій можуть виступати Германія 30-40-х років ХХ ст. та СРСР. До характерних рис державної корпорації можна віднести такі:

   як головна ціль висувається – не досягнення максимальної ефективності виробництва, а реалізація поставлених державою задач;

 концентрація зусиль на окремих вузьких напрямках за рахунок інших галузей;

 потреба у величезних інвестиціях.

Креативні корпорації являють собою тип організації, найбільш адекватний до потреб розвитку інтелектуального капіталу. Креативні корпорації формуються на базі розвинутих форм класичних індустріальних компаній та поєднують у собі принцип економічної свободи людини, притаманний класичній корпорації, з її новими неекономічними мотивами.

Риси креативної корпорації:

 діяльність креативних корпорацій у першу чергу відповідає внутрішнім мотивам та ідеалам засновників та виходить за межі економічної доцільності;

 креативна корпорація формується навколо творчої особистості, яка гарантує її стійкість та розвиток;

 креативні корпорації не пристосовуються до існуючої ринкової кон’юнктури а створюють нові сегменти;

 креативні корпорації можуть не тільки розвиватися, використовуючи внутрішні ресурси, але й створюють нове поле для діяльності інших компаній.