В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій

Просмотров: 17240Похожие книги

В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій

В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій

В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням

Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов

І.Ю. Проценко - Технологія одержання і фізичні властивості плівоких матеріалів та основи мікроелектроніки (практикуми)