ВИСНОВКИ

 

Таким чином, у наш час інформаційно-методична база моделювання і прогнозування стану, зокрема атмосфери, дозволяє на відносно задовільному науковому рівні проводити дослідження рівня забруднення, стану середовища, впливу забрудненого середовища на живі організми та господарські об'єкти.

Успішне розв'язання цих задач багато в чому залежить від того, наскільки доцільно спеціаліст зможе використати багатозначний арсенал видів моделей та типів процесів моделювання. У цьому першочергову допомогу йому можуть надати базові поняття теорії систем і системного аналізу.

Основні теоретичні положення моделювання стану атмосфери стануть у пригоді при дослідженні джерел забруднення повітря, моделюванні поширення поля забруднення, факторів впливу на стан забруднення атмосфери і особливо будуть корисні для оцінки концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі повітря та якості атмосферного повітря.

Важливим моментом слід вважати можливість ранжувати стан атмосфери, досліджувати її динаміку в часі і просторі за допомогою розглянутих моделей.