Анотація

         Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

 

Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3. - О.О. Рибалов

 

 

до практичних робіт з курсу

“Моделювання та прогнозування стану

навколишнього середовища”

для студентів спеціальності 0401

  “Екологія та збалансоване природокористування”

усіх форм навчання

 

Розділ 3  “Локальні моделі прогнозування процесів 

забруднення водного середовища”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Видавництво СумДУ

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник завдань до практичних робіт з курсу “Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища”. Розділ 3 “Локальні моделі прогнозування  процесів забруднення водного середовища” / Укладач            О.О. Рибалов.  – Суми:  Вид-во СумДУ,  2009. – 68 с.

 

Кафедра прикладної екології СумДУ