ЗМІСТ

                                                                                                                               С. 

Вступ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

1    Моделювання процесу розбавлення стічних вод

      у воді водного об’єкта  у зоні скидів техногенних

      стаціонарних джерел  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

2    Моделювання процесу поширення домішок 

      у водному об’єкті  у зоні скидів техногенних

      стаціонарних джерел .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17

3    Моделювання процесу концентрації домішок 

      у водному об’єкті та показників екологічного

      навантаження на водний об’єкт у зоні скидів  

      техногенних стаціонарних джерел .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31

4    Моделювання процесу дальності поширення та

      параметрів зони активного забруднення водного 

      об’єкта у зоні скидів стаціонарних  джерел .  .  .  .  .  .  .  . 41

5    Моделювання балансу полютантів у водному об’єкті

      та динаміки забруднення .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53

6    Прогностичні моделі нормування якості води 

      у водному  середовищі .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61

Висновки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66

Список літератури  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67