ВСТУП

Навчальна дисципліна “Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища” для студентів спеціальності 0401   “Екологія та збалансоване природокористування” покликана забезпечити засвоєння основних екологічних закономірностей та набуття вмінь і навичок у роботі  з  об’єктами і елементами довкілля, а також ознайомити студентів з основними поняттями, категоріями, теоріями, методами, проблемами екологічного моделювання і прогнозування, навчити роботи з ними, вмінню доцільно використовувати, розпізнавати його об’єкти, оцінювати та прогнозувати їх стан.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища”, розділ 3 “Локальні моделі прогнозування  процесів поширення та формування рівня забруднення водного середовища” мають сприяти ефективній самостійній роботі студентів і допомогти в межах навчального плану цілеспрямовано свідомо використовувати навчально-методичну літературу та інші джерела інформації.